Hver tiende patient på hospice udskrives igen

Et ophold på hospice kan lindre patienternes smerter, så de får det bedre for en tid og kan komme hjem eller på plejehjem.

Her på Hospice Djursland blev 29 patienter udskrevet sidste år. (© Hospice Djursland)

Normalt er et ophold på et hospice sidste station på livets rejse.

Men nogle gange får livets sidste rejse en afgang til. Sidste år udskrev Hospice Djursland i Rønde 29 af patienterne.

Det svarer til 13 procent af de patienter, der sidste år opholdt sig på Hospice Djursland.

Patienterne får det bedre på hospice

Hospiceleder Dorrit Simonsen forklarer udskrivningerne med, at det for nogle dødssyge i første omgang er en lettelse at komme på hospice, fordi man her kan noget særligt.

- Vi kan være med til at lindre patienternes smerte og kvalme og løse op for de komplekse problemer, som de møder.

Og det betyder ofte, at patienternes tilstand bliver bedre.

De er stadig lige syge, men de er ikke så belastede af deres symptomer, som de var, da de kom herud, siger Dorrit Simonsen.

Når patienterne har været indlagt mellem tre og fire uger, så begynder ledelsen at tale med dem om, at det måske er bedre, at de bliver udskrevet til eget hjem eller til plejehjem.

Nogle har indstillet sig på at dø

Dorrit Simonsen siger, at det er forbundet med mange dilemmaer at udskrive en patient.

- Der er selvfølgelig nogen, som bliver kede af det, fordi de synes, at de nu har fået det godt her, og andre synes, at det er svært at skulle tage livet tilbage igen, når man nu er kommet herud, fordi man har indstillet sig på at dø, siger hun.

- Men for andre kan det også være en glæde at finde ud af, at der stadig er noget levet liv tilbage, så nu har de fået et overskud, som gør, at de kan fortsætte det liv, som de egentlig ikke har lyst til at forlade, fortæller Dorrit Simonsen.

Hver tiende udskrives fra hospice

I gennemsnit opholder halvdelen af patienterne sig mindre end 15 dage på hospicet, før de dør.

Hos Hospice Forum Danmark, som er landsforening for hospicer og hospice-støtteforeninger kan man godt genkende billedet fra Hospice Djursland.

- På landsplan regner vi med at 10-15 procent af patienterne på landets hospicer bliver udskrevet, fordi de får det bedre, siger Karen Andersen, der er sekretariatsleder hos Hospice Forum Danmark.

   

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter