Job først, bagefter tager vi hul på resten: 60 familier fra Gellerup skal ud af ledighed

Forskere og kommune vil hjælpe 60 familier væk fra kontanthjælp i storstilet tværfaglig indsats.

- Man bliver lidt optimist af det. Og begynder at tænke, at det er godt på langt sigt, siger Mohammed Aoude. Her sammen med kæresten Pernille Hansen og Elias på et år. (Foto: Gitte Hansen © Dr Østjylland)

Igen og igen er der lavet projekter, der skal hjælpe de tungeste familier ud af kontanthjælpen og ind på arbejdsmarkedet. Men mange gange er det slået fejl.

En ny indsats med forskere i ryggen kan måske vise en anderledes vej.

Det hedder Opgang til Opgang, og finder sted i Gellerup ved Aarhus, hvor den sidste af 60 forsøgsfamilier netop er fundet.

Projektet skal på fire år få 60 af de tungeste familier væk fra kontanthjælp og ud i et arbejde. Derudover skal familierne have intensiv hjælp til andre problemer, de har i hverdagen.

Ja med det samme

Den første familie, der sagde ja til at deltage, var Pernille Hansen og kæresten Mohammed Aoude, der er forældre til etårige Elias.

Pernille Hansen er sygemeldt, blandt andet med dårlig ryg, og Mohammed Aoude er arbejdsløs.

Han var alene hjemme, da det pludselig bankede på døren. Og han var helt klar til at springe ud i det, da han fik præsenteret projektet.

- Allerede dér sagde jeg ja. Jeg svarede også for Pernille, siger Mohammed Aoude med et smil.

En uge senere blev det første møde holdt.

- Vi har begge to haft dårlige oplevelser på jobcentret. At de ikke rigtigt lytter til én. Men det gør de her, og de kommer hjem til én. Det er rigtig rart, siger Pernille Hansen.

Det første, der tages fat på i familierne, er at finde et passende job.

Det kan være fuldtidsarbejde, flexjob eller bare nogle få ugentlige timer. Men ”job first” er nøglebegrebet, fortæller projektleder Pernille Randrup-Thomsen.

- Det er vigtigt ud fra et økonomisk perspektiv. Både for familien selv og for kommunen. Det er vigtigt fra et sundhedsperspektiv, fordi det skaber struktur på hverdagen. Og det er vigtigt, fordi man kommer til at indgå i fællesskaber og bliver trænet i det. Det er vigtigt at være en god rollemodel for sine børn, siger Pernille Randrup-Thomsen.

Familiens behov i centrum

Sideløbende med jobsøgningen arbejdes der med familiens trivsel, og her er det familierne selv, der definerer, hvad netop de har brug for.

- Familierne vurderer selv, hvad de har behov for kommunens hjælp til, siger projektleder Pernille Randrup-Thomsen. (Foto: Gitte Hansen © Dr Østjylland)

Men sommetider må man nærme sig problemerne lidt efter lidt.

- Det første, de siger, er, at de gerne vil have et arbejde. Det er straks lidt sværere at sige, at 'jeg synes, det er svært at være mor'. Det siger man ikke til to kommune-damer første gang, de træder ind ad døren.

Familierne er også vant til, at ønsket om et job faktisk er et krav til dem, når de besøger jobcentret, forklarer Pernille Randrup-Thomsen.

- Men grundlæggende siger de det, fordi det er et helt oprigtigt ønske. Det vil de gerne have.

Små ønsker og store drømme

Pernille Hansen er sygemeldt, men Mohammed Aoude er med på ideen med at komme i job. Den første ansøgning er skrevet.

- Jeg har altid gerne villet arbejde. Men nu er det en prioritet. Nu skal jeg arbejde og forsørge min familie. Jeg vil være selvforsørgende, siger Mohammed Aoude, der leder efter job i lager- eller rengøringsbranchen.

Det er den slags jobønsker, projektmedarbejderne mødes med, fortæller Pernille Randrup-Thomsen.

- De drømmer meget jordnært og realistisk. Familierne har meget høje drømme for – og forventninger til – deres børn. Men når det handler om dem selv, så har de meget små ønsker.

Det er typisk ufaglærte job, der bliver efterspurgt.

- Der er ikke mange af os andre, der drømmer om at blive rengøringsassistenter. Men de vil gerne have det job for at kunne skabe et godt liv for deres børn, siger Pernille Randrup-Thomsen.

Hele kommunen spiller med

Men ikke blot er projektet usædvanligt, fordi det er ”job first” og derefter op til familierne selv at sætte kursen for deres eget liv. Der er også tale om, at hele Aarhus Kommune er medspiller.

- Det gør det her projekt særligt, at tværfagligheden er så stor. Det er hele den brede kommunale sektor, der kan træde ind og løse opgaver. Der adskiller det sig fra andre projekter, hvor det ofte kun er på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

Der er tre år tilbage af projektperioden, som er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 23,3 millioner kroner og af Aarhus kommune med 18 millioner kroner. Og succeskriteriet er sat højt.

- At de kommer i arbejde eller uddannelse og indgår i fællesskaber der. Og at de i deres fritids- og privatliv også indgår i fællesskaber, siger Pernille Randrup-Thomsen.

Følges af forskere

Projektet følges tæt af både kommunen, økonomer fra Aarhus Universitet og Socialt Udviklingscenter SUS. For der er brug for en ny måde at tænke på, lyder der fra Mathias Bruhn Lohmann, konsulent hos SUS.

- Vi ved, at vi har rigtigt svært ved at hjælpe den gruppe. Statistikkerne viser, at når først man havner på kontanthjælp, så er 70 procent det stadig seks år efter, siger han.

Det tal har ikke rokket sig i 40 år.

Projektet giver tid og tålmodighed, undtagen når det gælder at komme i en form for job. Det er nemlig første og vigtigste punkt.

Men sideløbende med det fokuseres der på øvrig trivsel i hele familien. Og det er familien selv, der sætter retningen.

- Det unikke er, at vi prøver at trække på al den forskning og de gode eksempler, vi har til at designe en beskæftigelsesindsats. En indsats, der er tilpas bred og helhedsorienteret til, at vi kan løse de komplekse problemstillinger, som vi ved findes hos de sårbare og udsatte familier, siger Mathias Bruhn Lohmann.

Mohammed er optimist

Pernille Hansen og Mohammed Aoude føler sig hørt.

- Når vi mødes med dem, så sætter de sig ind i vores situation. Og tænker: hvad er faktisk bedst for ham lige nu, siger Mohammed Aoude.

- Jeg oplever dem som søde og imødekommende, og de lytter rigtigt meget til os. Tænker rigtigt meget på os, siger Pernille Hansen.

Så Mohammed Aoude tror på, at Opgang til Opgang kan hjælpe familien.

- Man bliver lidt optimist af det. Og begynder at tænke, at det er godt på langt sigt, det her, siger han.

- Jeg tror hundrede procent på, at vi får styr på vores liv. På mit liv.