Jubel hos tidligere udvalgsformænd oven på sejr mod Randers Kommune

Randers Kommune tager dommen til efterretning, mens kommunalforsker mener, den får betydning for fremtidige sager.

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen glæder sig over dagens dom.

- Det er selvfølgelig skidefedt!

Sådan lyder det fra Kasper Fuhr Christensen, efter han og to andre tidligere udvalgsformænd i Randers Kommune i dag fik byrettens ord for, at omkonstitueringen i byrådet i 2015 var ugyldig. Her blev de tre tidligere udvalgsformænd frataget fra deres udvalgsformændsposter.

Det er Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten, Bjarne Overmark fra Beboerlisten og Daniel Madié fra Konservative, der havde lagt sag an mod Randers Kommune. Hos dem blev dagens afgørelse derfor modtaget med stor glæde.

- Vi har skrevet retshistorie i dag, lyder det fra Bjarne Overmark.

Den officielle forklaring fra flertallet i byrådet var, at der ikke lå politiske motiver bag fyringen af de tre udvalgsformænd, men at man ønskede at effektivisere det politiske arbejde, men ifølge sagsøgerne skete det for at ramme politiske modstandere.

Tre dommere har behandlet sagen. En af dem stemte for frifindelse af Randers Kommune.

I dommen fastslog rettens flertal, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder var begrundet i uvedkommende hensyn, og at ændringen dermed var ugyldig.

Retten lagde blandt andet vægt på, at et flertal i byrådet ønskede at foretage en omkonstituering af udvalgene med det formål at besætte sagsøgernes udvalgsformandsposter med personer, der var enige i hovedtrækkene i den førte politik og som accepterede flertallets beslutninger.

Randers Kommune tager dommen til efterretning

Sagen fandt sted for tre år siden, og efter sidste kommunalvalg er der kommet nyt flertal i byrådet, ny borgmester og ny kommunaldirektør i Randers Kommune.

Her tager man nu dommen til efterretning, fortæller kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, som altså ikke var kommunaldirektør, da omkonstitueringen fandt sted.

- For det første synes jeg, det er dejligt, at retssagen er ovre. Vi tager den til efterretning som forvaltning, og nu bliver det så op til byrådet at tage stilling til, hvordan de ser på sagen, og om de vil ansøge om at anke denne her afgørelse, siger han.

De tre tidligere udvalgsformænd kan ikke få deres udvalgsformandsposter tilbage, da omkonstítueringen skete i foregående byrådsperiode. Til gengæld kan de rejse krav om erstatning for de økonomiske tab, de led ved at miste deres formandsposter. Det ønsker de dog ikke at gøre.

- Nej, det tænker jeg ikke. Det er også det, vi har sagt hele tiden. Det handler ikke om økonomi. Det er det principielle, siger Kasper Fuhr Christensen.

Kommunalforsker: Dom får betydning for praksis fremadrettet

Dommen overrasker kommunalforsker Roger Buch, der tvivlede på, om det kunne bevises, at der lå politiske motiver bag fyringerne af de tre udvalgsformænd.

- Det viste sig, at det var nogle ganske få sætninger i de papirer, der indgår i sagen og nogle udtalelser til pressen, som gør, at dommerne kommer frem til, at det er ulovligt.

Ifølge kommunalforskeren kan dommen derfor også få betydning for, hvor meget politikere vil sige til pressen fremadrettet.

- Ja, det er jo den lidt sørgelige bundlinje, at hvis man vil lave noget tilsvarende i Randers næste år, kan man jo gøre det, man skal bare lade være med at være så åbenmundet ude i pressen og lade være med at skrive ned i dokumenter, man deler ud til andre, at der også er nogle politiske motiver på spil.

- Havde man ikke gjort det, havde man uden tvivl blevet frikendt.

Dommen vil ifølge kommunalforskeren også få betydning for lignende sager andre steder i landet. Blandt andet i Slagelse, hvor et byrådsflertal gennem en omkonstituering har fjernet alle udvalgsformandsposter fra oppositionen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og de Radikale.

- Det, som er oplagt, er jo, at borgmesteren og kommunaldirektøren i Slagelse er nødt til at sætte sig ned og overveje: ”Var det egentlig lovligt, det vi foretog os?

Øverst på siden kan du se, hvordan Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark reagerede, da dommen tikkede ind i deres mailindbakke.