Kamillas datter må gå i almindelig folkeskole i stedet for specialklasse: 'Det går ikke særlig godt'

Syddjurs Kommune har nedlagt alle specialklasser og inkluderer alle børn.

I Syddjurs Kommune er det slut med specialklasser, og nu foreslår kommunen, at det skal være dyrere for den enkelte skole at sende børn videre til en specialskole. (Foto: Camilla Faurholdt-Löfvall © DR)

Flere kommuner nedlægger specialklasserne for i stedet at lade børn med særlige behov være en del af de almindelige klasser.

Det gælder også i Syddjurs, hvor man henover de seneste tre år gradvist har nedlagt flere specialklasser.

Dette skoleår er det første, hvor der ikke er flere specialklasser tilbage.

For Kamilla Broch-Lips fra Skørring har det betydet, at hendes ti-årige datter Maria går i en almindelig folkeskoleklasse, selv om hun har tre diagnoser - blandt andet ADD.

Det gør, at hun har svært ved at koncentrere sig, når der er mange børn omkring hende, og derfor er skoledagen hård at komme igennem.

- Det går ikke særlig godt. Maria er meget udfordret i skolen. Hun rykker sig ikke fagligt, og hun har ondt i hovedet og maven hver dag. Når hun kommer hjem fra skole, har hun ikke flere kræfter tilbage, og hun har svært ved at sove, siger Kamilla Broch-Lips.

Maria har nedsat tid i skolen, og hun kan ikke overskue at gå i sfo, så derfor er Kamilla Broch-Lips gået ned i arbejdstid for at kunne hente datteren tidligt. Hun mener, at inklusionen har en høj pris for hendes datter.

- Politikerne taler så meget om, at børnene skal inkluderes i den almindelige folkeskole. Men for Maria har det jo den betydning, at hun reelt set er ekskluderet fra at have en normal fungerende barndom.

Dobbelt så dyrt

I et forsøg på at inkludere flere børn vil Syddjurs Kommune nu gøre det dyrere for den enkelte folkeskole at sende et barn på specialskolen Pindstrup.

Ifølge budgetforslaget fra kommunen skal det fremover koste skolerne 300.000 kroner om året at sende et barn på specialskole. I dag koster det ca. 150.000 kroner.

Folkeskolerne kan godt beholde flere børn, end de gør nu, mener Jørgen Andersen, der er direktør for skole- og

dagtilbud
i Syddjurs.

- Vi har en temmelig stor vished om, at flere børn faktisk kunne have en glæde af at blive i folkeskolen og få det tilbud, de har brug for, dér, siger han.

Børnene skal have mulighed for at gå i skole i deres lokale miljø, hvor de også har venner og er til daglig.

Det bliver altså dyrere at sende børn på specialskole. Til gengæld er der ekstra penge til skolerne, så de kan lave bedre erstatninger for de nu nedlagte specialklasser.

Dermed vil skolelederne have større incitament til at inkludere børn med særlige behov, mener Jørgen Andersen.

- Vi har mulighed for at sende pengene ud til skolerne, så de har flere ressourcer til deres daglige arbejde med børnene og udvide tilbuddene til børnene.

Det skal ikke handle om penge

Der kommer ikke færre børn med særlige behov, bare fordi kommunen gør det dobbelt så dyrt at sende dem på specialskolen Pindstrup.

Det mener skoleleder på Molsskolen, Claus Peter Olesen, der ikke er glad for kommunens forslag.

- Det skal aldrig have med økonomi at gøre, om man vil sende et barn på Pindstrup Skole eller beholde det i den almindelige folkeskole. Det skal altid være på baggrund af et pædagogisk og fagligt grundlag, om man synes, man lykkes med opgaven eller ej, så man derfor sender dem videre til et

specialiseret
tilbud, siger Claus Peter Olesen.

Lokalformanden for Landsforeningen Autisme i Syddjurs, Vinni Kjærgaard Jørgensen, mener, at det i mange tilfælde går ud over børnene med specielle behov, at de skal inkluderes i folkeskolen, fordi de kan ikke overskue at være i en almindelig klasse.

- Det burde ikke dreje sig om penge, men i stedet om, hvorvidt barnet har brug for et

specialiseret
tilbud, som man ikke kan give dem på skolerne. Børn i de rette rammer trives, og vi har alt for mange børn ude i folkeskolerne i dag, som mistrives, siger Vinni Kjærgaard Jørgensen.

- De trives ikke, de udtrættes hurtigere, og rent fagligt taber vi en hel generation.

Faglige indsatser samlet

Kamilla Broch-Lips fortæller, at familien for Marias skyld har overvejet at rykke teltpælene op og flytte til en anden kommune, hvor der stadig er specialklasser.

Det fylder meget i deres hverdag, at Maria ikke trives i skolen.

- Hun bliver sur over de mindste ting, hun råber, og hun kan finde på at blive fysisk voldelig, hvis hun er rigtig presset, siger Kamilla Broch-Lips.

Det har dog ikke været økonomisk muligt for familien at flytte. Derfor har Kamilla Broch-Lips et ønske til kommunen om at få genindført specialklasserne.

Men spørger man formanden for familie- og institutionsudvalget, Kirstine Bille, kan det bedre betale sig for Syddjurs Kommune at satse på inklusion, og derfor er hun tilfreds med, at specialklasserne nu er væk.

- Det var en dyr model, og vi kunne se, at vi havde brug for at samle de faglige indsatser på området i én specialskole, siger Kirstine Bille.

Facebook
Twitter