Kommunal udligning: Oprøret blandt provinsborgmestre breder sig

Et stort flertal af borgmestrene i provinskommunerne vil have ændret udligningsordningen, som fordeler penge mellem landets kommuner. De mener, at den eksisterende ordning favoriserer København på bekostning af resten af landet.

Penge, pengesedler, økonomi (Foto: DR © DR)

Hvor mange penge skal hver kommune have til ældrepleje, pædagoger og skoler?

Det er dybest set det, som ligger bag det ulmende oprør mod den eksisterende udligningsreform blandt provinsborgmestrene. Et oprør, der hele tiden udvikler sig.

56 af landets 64 provinsborgmestre støtter nu, at regnestykket skal laves om, så der kommer flere penge ud i landet - og færre til hovedstaden.

Eksisterende ordning skaber ulighed

En af dem, der er utilfredse med tingenes tilstand, er Norddjurs-borgmester Jan Pedersen.

- Vi kan se, at der ikke er lighed i den måde, vi fordeler midlerne på via bloktilskuds- og landsudligningen i Danmark. Der er en særlig hovedstadsudligning og den begunstiger København på bekostning af os andre, siger han.

Og socialdemokraten Jan Pedersen er ikke alene med at have det sådan. 55 andre borgmestre er med i et oprør, som er startet, fordi de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen nu står klart.

Flere på overførselsindkomst i provinsen

Hver kommune skal nemlig selv skal betale en større del af overførelsesindkomsterne til sine borgere.

Det rammer hårdt i provinsen, fordi der her er flere mennesker på overførelsesindkomster end i hovedstadsområdet.

Derfor vil provinsborgmestrene, som repræsenterer 3,3 millioner danskere, have sløjfet hovedstadsudligningen og i stedet bruge pengene til alle landets kommuner.

- I Norddjurs kommune har vi for eksempel ikke normeringer på daginstitutionsområdet, som tilnærmelsesvis er lige så attraktive som dem i hovedstadsområdet. Så hvis man vil bekæmpe ulighed i Danmark, så er man nødt til at have en landsudligning i stedet for en hovedstadsudligning, siger Jan Petersen.

Pres på kommunens økonomi

I Norddjurs har man regnet ud, at det vil betyde 30 millioner kroner ekstra i kommunekassen, hvis udligningen bliver lavet om, som foreslået. Det svarer til et beløb på 812 kroner pr. borger.

 I Holstebro er borgmester Hans Christian Østerby også med i oprøret.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får diskuteret forskellene på Øst- og Vestdanmark. Der er stor forskel på den service, vi kan tilbyde vores borgere, siger han.

- Med en ændret ordning, så ville vi i vores kommune først og fremmest kunne undgå nogle besparelser i de kommende par år. Vi ville kunne give vores borgere en langt bedre service på for eksempel børne- og ældreområdet samt inden for tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet, siger Hans Christian Østerby.

 

Facebook
Twitter