Kommune: De dyreste handicappede skal tvinges hjemmefra

Favrskov lægger op til at flytte dybt handicappede til botilbud eller plejehjem. Det er et forsøg som frikommune.

Handicappede skal flytte hjemmefra, hvis de har brug for mere end 20 timers hjælp om ugen, lyder et forslag i Favrskov. (Modelfoto) (Foto: © BAX LINDHARDT, Scanpix)

Skal de dyreste handicappede kunne tvinges hjemmefra? Det lægger en kommune nu op til som frikommuneforsøg.

Hvis borgeren er dybt handicappet, vil Favrskov kommune gerne have lov til at stille betingelse for hjælpen.

Den handicappede skal flytte ind i et bo-tilbud eller et plejehjem, hvis vedkommende har brug for mere end 20 timers hjælp om ugen i eget hjem, hvad der kan koste to millioner kroner om året.

Direktør i Spastikerforeningen Mogens Wiederholt kalder det uetisk og revolver-omsorg, hvis man stiler et sådant krav.

- Det kan være rigtig dyrt at lade handicappede bo hjemme, men det løser man ikke med tvang, siger han.

Han mener, man bør diskutere, hvordan en finansiering skal foregå og lave en mere solidarisk fordeling af omkostningerne.

Forslaget ikke er vedtaget endnu, og formand for socialudvalget i Favrskov Lone Glarbo har ikke har taget stilling, men hun vil ikke afvise forslaget.

- Vi er nødt til at finde en balance mellem økonomi og borgernes ret til at bestemme selv, siger hun.

Socialrets-eksperten Eva Naur Jensen fra Aarhus Universitet siger til magasinet Kommunen, at forslaget er et brud med serviceloven.

Det har været et grundliggende princip, at alle borgere har ret til hjælp i eget hjem uanset omkostningerne.

Socialministeren skal sige god for, at det bliver til et frikommuneforsøg.

Frikommuneforsøg:

  • I et nyt frikommuneforsøg får udvalgte kommuner vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  • Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

  • Regeringen har udpeget i alt 8 netværk til frikommuneforsøg 2016-2019.

  • Netværkene omfatter i alt 44 kommuner. (Kilde:KL)