Kontroversiel elevdeling har stoppet elevflugt på Langkaer Gymnasium

Langkaer Gymnasium blev i efteråret kritiseret fra flere sider, fordi det har opdelt de nye 1.g-klasser efter etnicitet.

Langkaer Gymnasium i Aarhus har fire 1.g klasser med kun tosprogede elever og tre klasser, hvor eleverne blandes. Det skal sikre, at de etnisk danske elever ikke er i et klart mindretal i hver klasse. (© Langkær Gymnasium)

En kontroversiel opdeling af eleverne på Langkaer Gymnasium viser sig nu at have båret frugt for det aarhusianske gymnasium.

I efteråret 2016 har kun seks elever forladt skolen mod 29 i efteråret 2015.

Æren for at stoppe elevflugten blandt etnisk danske elever er ifølge rektor Yago Bundgaard, at skolen er begyndt at opdele eleverne efter etnicitet.

- Det har spillet ind, at vi har kunnet skabe bedre fungerende klasser for alle elever, siger han.

Langkaer og de øvrige østjyske gymnasier går forrest, når det kommer til at fordele elever efter andre parametre end bare geografi.

På baggrund af sagen fra Langkaer Gymnasium har undervisningsminister Merete Riisager (LA) nemlig givet det fordelingsudvalg, som det aarhusianske gymnasium er omfattet af, lov til at fravige reglerne for fordelingen af elever midlertidigt.

Sidste år vedtog gymnasierne derfor, at de fagligt svage elever skal fordeles ligeligt mellem gymnasierne, så de ikke klumper sig sammen på bestemte skoler.

Om et par uger kommer Merete Riisager på besøg på gymnasiet, hvor hun skal høre om aftalen.

- Men det er klart, at da det kun er en etårig aftale, vi har lavet, så tænker jeg, at vi skal have en snak om, hvordan kan en mere permanent løsning se ud, siger Yago Bundgaard.

Gymnasiet kunne have afvist 40 til 45 elever sidste år, hvis gymnasiernes aftale, om at fordele bogligt svage elever, havde været på plads dengang.

Facebook
Twitter