Læger efter millionspareplan: Frygter at behandlinger og personale forsvinder

Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner kroner i år. Det bekymrer flere overlæger.

Aarhus Universitetshospital har i dag 9.110 fuldtidsstillinger fordelt på 9.734 medarbejdere. Her ses p-huset med helikopterplatform ved akutmodtagelsen. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Behandlinger vil forsvinde fra det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby, når en spareplan på 325 millioner kroner skal føres ud i livet.

Det forudser et stort antal hospitalslæger, som nu har fået nok.

De har derfor skrevet et brev til Region Midt og hospitalsledelsen, fortæller Svend Felsby, der er ordførende tillidsrepræsentant for overlægerne.

- Hvis man skal hente et beløb i den størrelsesorden, så har jeg ingen fantasi til at forestille mig, at det kan ske, uden at man må sige farvel til nogle behandlinger og en masse personale, siger han.

Han og kollegerne frygter ganske enkelt, at læger vil flygte fra sygehuset, når der skal spares så voldsomt, og at det bliver svært at tiltrække nye læger.

- Da jeg var yngre læge, ville folk brække en arm for at få en stilling på universitetshospitalet. Forholdene er nok anderledes i dag. Hvem ønsker at søge en stilling et sted, hvor man løber vandret fra morgen til aften og ikke føler, at man kan gøre sit arbejde ordentligt?, spørger han retorisk.

Ifølge ham bliver konsekvensen, at hospitalet må afgive ekspertise og dermed behandlinger til andre hospitaler.

- Der er behandlinger, der skal forsvinde fra hospitalet, hvis man forestiller sig, at man skal hente et beløb i den her størrelsesorden, siger han.

Byggeriet i Skejby er Danmarks største hospitalsbyggeri. Det er både nybyggeri og ombygning af det eksisterende hospital, og det færdige resultat vil være på størrelse med Ribe. Byggeriet skal rumme hele Aarhus Universitetshospital, som før lå spredt i Aarhus. (© Aarhus Universitetshospital)

En alvorlig problemstilling

Universitetshospitalet har meldt ud, at den store sparerunde skyldes et generelt krav om at effektivisere, og at flytningen til Skejby har været dyrere end beregnet og ikke har medført de forventede besparelser.

Det er forståeligt, at lægerne på Aarhus Universitetshospital er bekymrede for den kommende spareplan på 325 millioner kroner, lyder det fra hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

- De påpeger nogle problemstillinger, som jeg sagtens kan følge dem i. Det er en alvorlig problemstilling, som vi har på AUH, og der skal findes en balance i det, siger han.

Hospitalsledelsen er nu i gang med at udarbejde en plan for, hvordan pengene skal findes.

Planen skal fremlægges for regionsrådet, og regionsrådsformand Anders Kühnau (S) er spændt på at se den.

- Direktionen og dermed regionsrådet og forretningsudvalget går ind og bakker op omkring det arbejde, der skal gøres, siger han.

I efteråret skabte det store overskrifter, da mangel på rene instrumenter gav aflyste operationer på Aarhus Universitetshospital, og mangel på sygeplejersker presser nu arbejdet yderligere og har resulteret i aflyste operationer endnu en gang.

Fire hospitaler blev til ét

  • Aarhus Universitetshospital blev indviet 27. februar 2017

  • Det er en sammenlægning af Skejby Sygehus, Aarhus Sygehus (tidligere Århus Kommunehospital) og det tidligere Århus Amtssygehus samt Psykiatrisk Hospital, der før lå i Risskov.

  • Staten har givet en fast ramme på 6,35 milliarder kroner til nybyggeriet.

  • Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland selv skal betale regninger i byggeperioden i forbindelse med blandt andet overtagelse af bygningerne, flytninger og nødvendige ændringer på det oprindelige Skejby Sygehus, som ikke er indeholdt i bevillingen fra staten.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter