Lise Lotte er ramt på både fysikken og psyken: Socialt udsatte har det ringere end andre

Socialt udsattes trivsel og sundhed er fortsat markant dårligere end den generelle befolknings, viser ny undersøgelse.

Lise Lotte Lamberth fra Aarhus på 49 år er funktionelt hjemløs. På grund af angst bor hun ikke hjemme på nuværende tidspunkt, men bor i stedet på forsorgs- og samværstilbuddet Nordbyen i Aarhus.

Her har hun boet de sidste fem uger.

- Jeg kan ikke klare at være i min lejlighed på grund af psykiske problemer, siger hun.

Hun har både psykiske lidelser og en række fysiske lidelser.

- Jeg halter lidt, jeg har lidt rygproblemer og svært ved at tømme blæren på grund af blærebetændelse tit, fortæller hun.

Ny undersøgelse: Status er uændret over ti år

Hun er langt fra den eneste socialt udsatte, der har et dårligt helbred.

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, som bliver offentliggjort i dag. Undersøgelsen er bestilt af Rådet for Socialt Udsatte. Den viser, at der er stor forskel på, hvor godt helbredet er for socialt udsatte og resten af befolkningen.

I undersøgelsen har man set på sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i Danmark sammenlignet med resten af den generelle danske befolkning, fortæller forsker i Statens Institut for Folkesundhed Nanna Ahlmark, som står bag undersøgelsen.

- Socialt udsatte har markant dårligere sundhed og trivsel end den generelle danske befolkning på alle de parametre, vi kan sammenligne, siger hun.

Selvom der er brugt mange penge, og der har været masser af indsatser og projekter for at forbedre helbredet hos socialt udsatte, er det ikke blevet bedre de sidste ti år, når man sammenligner med en lignende undersøgelse fra 2007.

- Det står stort set lige så slemt til, som det gjorde, da vi lavede undersøgelsen første gang i 2007. Det er overraskende, at det ikke har ændret sig mere, end det har, siger Nanna Ahlmark.

Resultatet kommer meget bag på hende.

- Der har været et rimelig stort fokus på social ulighed i sundhed politisk, og der har også været en række velorganiserede og gode tiltag på det her område, men vi kan altså se, at der er mange af de her tiltag, der ikke når socialt udsatte, eller som ikke når de socialt udsatte i tilstrækkelig grad.

- Der er en del af befolkningen af dem, der er dårligt stillede, vi stadig taber i forhold til sundhed og trivsel, siger hun.

Rådet for Socialt Udsatte: Man tænker, det er løgn

I undersøgelsen har 1.300 socialt udsatte medvirket, og 64 procent af dem har en langvarig sygdom, ligesom Lise Lotte Lamberth. Det er dobbelt så mange som resten af befolkningen.

Den nye undersøgelse viser også, at kun halvdelen af de udsatte mener deres helbred er fremragende, mens 83 procent af den almene befolkning mener det.

Det overrasker ikke Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, men han mener, det er et klart signal om, at der kan gøres mere for dem.

- Jeg ved, at det står galt til, men når man ser tallene sort på hvidt, så tænker man alligevel, at det er løgn, at vi i et af verdens rigeste lande skal opleve, at socialt udsatte fuldstændig bliver slået til tælling, når det gælder sundhed, siger han.

KL: Der er brug for tættere samarbejde

Det ærgrer også Kommunernes Landsforening, at socialt udsattes helbred fortsat er markant dårligere end den almene befolkning efter så mange årtier med fri og lige adgang til sundhedsvæsnet.

Det siger formand for KL's socialudvalg og socialdemokratisk borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen:

- Jeg synes, det er uacceptabelt, at vi ikke har fundet en måde også at møde mennesker, der virkelig kæmper med livet og også give dem en fri og lige adgang, siger hun.

Hun mener, det er udtryk for, at der skal arbejdes tættere sammen i samfundet.

- Jeg tror, vi skal have et langt bedre samarbejde mellem kommunerne og regionerne. Det er jo regionerne, der har langt de største sundhedstilbud, og det er kommunerne, der har hele den forebyggende og det sociale i forhold til at hjælpe med hjemløshed og misbrugsproblemer og andet, siger hun.

Selv tror Lise Lotte Lamberth ikke at hun nogensinde bliver helt rask.

- Det er jeg ikke sikker på, nu hvor det har varet så lang tid. Men bare jeg kunne få et funktionsniveau, der er tåleligt.