Lovede 50.000 til flytteklare beboere: Fire beboere flytter fra boligforening

Det er ikke nok til, at Skovgårdsparken undgår at blive stemplet som "hård ghetto". Derfor iværksætter Aarhus Kommune flere initiativer.

(© Dr Østjylland)

Fire beboere kommer frivilligt til at flytte ud af Skovgårdsparken i Aarhus V til gengæld for at få op til 50.000 kroner i økonomisk flyttehjælp fra Brabrand Boligforening.

Skovgårdsparken tilbød i september en byttehandel til områdets beboere, som står uden for arbejdsmarkedet, sådan så de ville få økonomisk flyttebonus til gengæld for at flytte ud af området. Derefter havde beboerne indtil 15. oktober til at melde ind, om de var interesserede i at flytte.

Tilbuddet vakte en del debat, men håbet fra Skovgårdsparken var, at afdelingen kunne undgå at havne på regeringens liste over hårde ghettoer og dermed være nødt til at skulle rive boliger ned.

Et af kriterierne for at undgå at havne på listen er nemlig, at under 40 procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet. Det gør 41,1 procent af beboerne i Skovgårdsparken i øjeblikket.

Hele 21 beboere har vist interesse i tilbuddet, men det er altså kun fire, som har fået en aftale om at flytte. Det er der en god grund til, siger Keld Laursen, boligforeningsdirektør i Brabrand Boligforening, som Skovgårdsparken er en afdeling under.

- Dem, der ønsker at flytte, har jo selvfølgelig et ønske til huslejens størrelse, lejlighedens størrelse og beliggenhed, og vi skal kunne finde en lejlighed, der matcher deres ønske, for at det bliver en realitet, siger han.

For at området undgår at ende på listen over ”hårde ghettoer”, er der brug for, at 10-12 beboere enten flytter eller kommer i uddannelse eller beskæftigelse inden 1. december 2019. Med andre ord er det ikke nok, at fire beboere flytter.

Derfor vil Aarhus Kommune nu angribe problemstillingen fra en anden vinkel og fra denne uge skrue kraftigt op for beskæftigelsesindsatsen i Skovgårdsparken. Via virksomhedsdating og jobcaféer i Skovgårdsparken skal flere af beboerne i uddannelse eller arbejde.

Trine Thomsen, afdelingsleder i Aarhus Kommunes jobcenter, er meget fortrøstningsfuld og siger, at man allerede kan mærke interessen fra beboerne.

- Så der er ingen tvivl om, at vi nok skal nå målet om at komme under de her 40 procent, siger hun.

Initiativerne er startet i denne uge, og kommunen vil samtidig opsøge og inddrage lokale virksomheder.

- Der er ingen tvivl om, at borgerne kommer jo kun i job, hvis vi kan lave det rigtige match med virksomhederne, så virksomhederne bliver afgørende for, at det lykkes, siger hun.

Boligforeningsdirektør Keld Laursen hilser initiativerne velkommen.

- Jeg synes, det er prisværdigt, at Aarhus Kommunes beskæftigelsesforvaltning gør, hvad den kan for at se, om man kan hjælpe Skovgårdsparken af denne her ghettoliste. Så det er jeg meget tilfreds med, siger han.

De fire beboere vil alle flytte til en anden lejlighed under Brabrand Boligforening, men i et andet område.

REGERINGENS 22 INITIATIVER MOD GHETTOER

 1. 1

  Fysisk forandrede boligområder

 2. 2

  Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder

 3. 3

  Adgang til at opsige lejere ved salg af almene boliger i udsatte boligområder

 4. 4

  Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere

 5. 5

  Obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder

 6. 6

  Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder

 7. 7

  Stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse

 8. 8

  Kontant belønning til kommuner, der lykkes med integrationsindsatsen

 9. 9

  Styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder

 10. 10

  Højere straffe i bestemte områder (skærpet strafzone)

 11. 11

  Kriminelle ud af ghettoerne

 12. 12

  Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart

 13. 13

  Bedre fordeling i daginstitutioner

 14. 14

  Målrettede sprogprøver i 0. klasse

 15. 15

  Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler

 16. 16

  Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg

 17. 17

  Bedre fordeling af elever på gymnasier

 18. 18

  Kriminalisering af genopdragelsesrejser

 19. 19

  Hårdere kurs over for vold i hjemmet

 20. 20

  Tidlig opsporing af udsatte børn

 21. 21

  Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

 22. 22

  Tre særlige ghetto-repræsentanter med de nødvendige kompetencer