Markant kønsforskel: Mandlige sygeplejersker vælger fuldtidsjob

Næsten halvdelen af Region Midtjyllands kvindelige sygeplejersker er på deltid, men det ser helt anderledes ud for mænd i kittel.

Kønnene vælger forskelligt, selvom mulighederne for deltid er de samme. Næsten halvdelen af Region Midtjyllands sygeplejersker er på deltid. Men blandt mandlige sygeplejersker er hovedparten på fuld tid. (ARKIVFOTO). (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Hvad vil du helst? Arbejde mere og få flere penge eller gå på deltid og få mere tid til familien?

For sygeplejerskerne i Region Midtjylland ser den præference ud til at komme an på, om du er mand eller kvinde.

Mens kun en fjerdedel af de mandlige sygeplejersker arbejder på deltid, er det hverdagen for næsten halvdelen af deres kvindelige kolleger.

En af dem er 28-årige Marie Blandebjerg fra Silkeborg.

- Jeg synes, at det kunne give noget frirum til at få familielivet til at fungere og til at se min datter. Når man er på 37 timer med vekslende arbejdstider, så kan det nogle gange virke ret intenst, siger hun.

Marie Blandebjerg er lige nu på barsel, men hun har allerede planlagt, at når hun skal tilbage til arbejdet som sygeplejerske på mave-tarm kirurgisk sengeafsnit på Viborg Sygehus, bliver det med en nedsat arbejdstid.

Kun hver fjerde mand på deltid

Der er 9206 sygeplejersker ansat i Region Midtjylland. Blot 230 af dem er mænd, og de 3,2 procent af sygeplejerskerne vælger altså markant anderledes end deres kvindelige kolleger.

En af årsagerne til, at så mange mænd er på fuld tid, er at mange af dem har lederstillinger, siger professor i sundhedsfremme Betina Dybbroe fra RUC.

- Mændene inden for sygeplejen kæmper sig ofte til mere specialiserede stillinger, der muliggør forskellige tillæg. De tilkæmper sig også til ledende stillinger, fordi vi stadig har et kønsligt samfund, hvor mænd og kvinder orienterer sig forskelligt, siger hun.

Tallene kommer bag på Marie Blandebjerg, for det er jo lige så nemt for hendes mandlige kolleger at gå ned i tid, som hende selv. Men måske er der nogle gamle mønstre på spil?

- Jeg synes egentligt, at det er lidt underligt, at det kun er kvinderne, der foretrækker at gå hjemme. Men omvendt er det også kvinderne, der har størstedelen af barselsorloven. Det er nok en del af vores kultur og et gammelt levn fra at være husmødre, for det kunne lige så godt være mændene, siger hun.

Den idé er der helt sikkert noget om, siger professoren.

Marie Blandebjerg er overrasket over, at flere kvindelige sygeplejersker end mandlige vælger at være på deltid.

Mænd vælges som forsørgere

Forskellen mellem mænd og kvinder inden for det samme fag afspejler en gammeldags familiestruktur, som forskerne kalder bread winner-modellen. Altså tanken om manden som hovedforsørger.

- Familier tilpasser deres forhold til arbejdsmarkedet efter hvem, der kan tjene mest, og samtidigt kan varetage deres families behov for at passe børnene. Og da det kønsmæssigt er ulige struktureret, så bliver det sådan, at det bliver en mandlig bread winner-model. Altså at man foretrækker, at det er manden, der arbejder fuld tid, siger Betina Dybbroe.

Tallene viser også, at det ikke er et fænomen blandt regionens læger. Her er der stort set ingen forskel mellem mænd og kvinder på deltid.

Selvom Marie Blandebjerg intet havde imod at være på fuld tid, før hun blev gravid, er hendes prioritering bare helt anderledes nu.

- Hvis jeg først er hjemme ved 16.30-tiden, så er dagen jo næsten gået for min datter. Så når hun stort set kun lige at spise og så skal hun i seng. Og det synes jeg, er for meget.