Mere hjælp til sårbare gravide

Jordemødre og socialrådgivere skal sikre, at barnet og moren får en god start på livet.

Horsens Kommune har gode erfaringer med at gøre en ekstra indsats over for gravide, som har særlige problemer. (Foto: Hin255 Maitree © Copyright by Hin255)

Sårbare gravide skal have bedre hjælp, og gravid-teams med blandt andre jordemødre og socialrådgivere skal sættes ind tidligt i graviditeten, så barnet og familien får en god start på livet.

Det er Region Midtjylland, der sammen med kommunerne vil styrke indsatsen over for gravide med sundhedsmæssige eller sociale problemer.

I Syddjurs Kommune har man allerede den særlige indsats på dagsordenen, siger Per Zeidler, der er formand for Familie- og Institutionsudvalget i kommunen.

- Det kan for eksempel være meget unge mødre eller mødre som er ude i misbrug eller er syge, forklarer han.

Gravid-teamet vil bestå af en jordemoder, en sundhedsplejerske, en socialrådgiver og egen læge.

Det giver bedre hjælp og færre misforståelser, når alt relevant personale taler sammen, siger ledende sundhedsplejerske i Horsens Kommune Renata Sloth Carlsen.

Horsens Kommune har tyvstartet på gravide-indsatsen og har gode erfaringer med den.

- Familien oplever det som trygt og godt, selvom der er mange mennesker til stede. De føler sig taget alvorligt og oplever, at nogen vil hjælpe dem og være der for dem, siger Renata Sloth Carlsen.

Region Midtjylland anslår, at omkring 650 gravide om året skal have tilbuddet.

Facebook
Twitter