Minister vil udvide motorvej E45 med et ekstra spor

Transport-, bygnings- og boligminister vil undersøge mulighederne for at udvide motorvejen ved Aarhus og fra Skanderborg til Vejle.

På store dele af E45 er der i dag problemer i myldretiden med omfattende bilkøer ved trafikulykker og andre hændelser. Med den forventede trafikvækst fremover, vil E45 mere og mere blive en trafikal flaskehals med kritisk trængsel på store strækninger. Det skriver transport-, bygnings- og boligministeriet. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Regeringen tager nu første skridt til en markant udvidelse af dele af E45, så køramte trafikanter kan komme hurtigere frem.

Som en del af den kommende finanslov vil regeringen nemlig foreslå, at der afsættes 48 millioner kroner til en såkaldt VVM-undersøgelse af en udvidelse af motorvejen.

Det skal ske på den 16 kilometer lange strækning mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord og den 35 kilometer lange strækning mellem Hornstrup ved Vejle og Skanderborg Syd.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen forklarer, at han og regeringen gerne vil forbedre fremkommeligheden på E45 i Østjylland.

- Det ser skidt ud i øjeblikket. Trafikken bevæger sig for langsomt især i myldretiden. Der er for mange lastbiler, der optager højre spor, så bilerne kun har venstre spor. Det går for langsomt, og der er for meget trængsel, siger han.

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af kørte kilometer på motorvejene i første kvartal af 2017 steg med 7,1 procent i forhold til samme periode sidste år.

Væksten er generel for hele landet, men den har været mest udtalt omkring hovedstadsområdet, Østjylland og på Fyn.

Det er allerede besluttet, at motorvejen mellem Aarhus Syd og Skanderborg S skal udvides til seks spor, og arbejdet er planlagt færdig i 2019.

Udvidelsen skal give motorvejen tre spor i hver retning ved at bruge midterrabatten, og det kan gøres uden en VVM-undersøgelse, mens strækningen fra Skanderborg til Vejle ikke må laves uden før at lave en undersøgelse, siger Ole Birk Olesen.

- Udvidelsen fra Aarhus Syd til Skanderborg Syd kræver ikke nogen udvidelse af vejarealet, men syd for Skanderborg er der ikke plads i midterrabatten, så der skal man have mere plads til vejen, og det kræver en VVM-undersøgelse, siger han.

VVM-undersøgelse står for vurdering af virkninger på miljøet. Undersøgelsen skal sikre, at motorvejen bliver udformet, så den påvirker miljø, natur, kulturarv og befolkning mindst muligt.

Undersøgelsen vil tage to år.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på P4aarhus@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.