Mistet tillid: Direktør i Aarhus Kommune står til afskedigelse

En rapport om forholdene i Center for Byens Anvendelse koster nu direktøren for Teknik og Miljø jobbet.

I november 2016 måtte også chefen for Center for Byens Anvendelse i Aarhus, Claus Pedersen, forlade sin stilling, og nu er turen kommet til direktøren for Teknik og Miljø. (Foto: Kim Haugaard © Scanpix)

Der er ikke længere tillid til direktøren for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Erik Jespersen.

Derfor har en enig Magistrat i kommunen i dag indstillet til Aarhus Byråd at indlede afskedigelsessag mod direktøren.

Magistraten består af borgmesteren, fem rådmænd og tre magistratsmedlemmer. Borgmesteren og rådmændene er i modsætning til de øvrige byrådsmedlemmer ansat på fuld tid til at lede kommunen.

Sagen behandles på lukket dagsorden på byrådsmødet onsdag 21. juni.

Det sker på baggrund af den supplerende rapport om forholdene i Center for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice, som revisionsfirmaet Ernst & Young A/S i går har afleveret til kommunen.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger i en pressemeddelelse:

- Jeg er tilfreds med, at vi i Magistraten har fundet sammen i enighed om at håndtere denne vanskelige sag, så arbejdet med at genskabe tilliden til Teknik og Miljø kan ske hurtigst muligt under politisk ledelse af rådmand Kristian Würtz.

I november 2016 måtte også chefen for Center for Byens Anvendelse i Aarhus, Claus Pedersen, forlade sin stilling.

Det skete, efter der havde været rejst kritik af en række forhold i Claus Pedersens afdeling.

Sagen begyndte at rulle, da Århus Stiftstidende kunne afsløre, hvordan Claus Pedersen ikke havde overholdt reglerne for at sende kommunale opgaver i udbud.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune består af fire centre, herunder Center for Byens Anvendelse, og beskæftiger i alt cirka 1.300 medarbejdere.

Sagen kort

  • Sagen begyndte at rulle i efteråret 2015, da Århus Stiftstidende kunne afsløre, hvordan den kommunale chef for Center for Byens Anvendelse i Aarhus Claus Pedersen ikke havde overholdt reglerne for at sende kommunale opgaver i udbud.

  • Afsløringerne fik Aarhus Kommune til at indlede en personalesag.

  • Den undersøgelse viste ikke forhold, der kunne berettige til en regulær bortvisning, men i november 2016 indgik kommunen en aftale med Claus Pedersen om, at han forlader sin stilling øjeblikkeligt.

  • Claus Pedersen er mistænkt for bestikkelse, underslæb og tjenesteforsømmelse.

  • I april 2017 indledte revisionsfirmaet Ernst & Young en ny undersøgelse af forholdene. Denne gang blev toppolitikere og topchefer i Aarhus Kommune også undersøgt for deres rolle i sagen.

  • Undersøgelsen omhandler, hvorvidt Teknik og Miljøs rådmand, direktør, økonomichef og HR-chef har været vidende om de kritisable forhold i Center for Byens Anvendelse inden november 2015.