Morten Østergaard: Håbløst at boligforeninger tilbyder flyttepenge

S-boligordfører kalder boligafdelingens initiativ "sympatisk. De radikales leder mener, kræfterne skal bruges på at få folk i job.

- Det er håbløst, at vi ikke bruger vores tid på at få dem i arbejde i stedet for at skaffe dem noget, de har i forvejen, nemlig en lejlighed.

Det er håbløst, at boligforeninger ser sig nødsaget til at tilbyde bestemte beboere i udsatte boligområder penge for at flytte, mener Radikale Venstres formand Morten Østergaard.

Kritikken kommer på baggrund af, at Skovgårdsparken i Brabrand har besluttet at tilbyde lejere, der er på kontanthjælp, dagpenge, førtidspension og anden offentlig forsørgelse, op mod 50.000 kroner for at flytte, så man undgår at blive nødt til at rive boliger ned.

I flere år har boligafdelingen nemlig været på regeringens liste over udsatte boligområder, og hvis den også står der næste år, bliver den stemplet som ”hård ghetto”.

Derfor vil boligafdelingen have nogle af lejerne, der er uden for arbejdsmarkedet, til at flytte for at undgå at ende på ghettolisten.

- Det er jo bare at flytte problemet. Det er håbløst, at vi ikke bruger vores tid på at få dem i arbejde i stedet for at skaffe dem noget, de har i forvejen, nemlig en lejlighed, lyder det fra Morten Østergaard.

Østergaard: Direkte konsekvens af regeringens politik

I øjeblikket er 41,1 procent af beboerne i Skovgårdsparken på offentlig forsørgelse, og målet er at komme under 40 procent. Ender boligområdet med at komme på ghettolisten, vil det betyde, at 60 procent af boligerne skal rives ned.

Men det er problematisk, at regeringens politik får boligselskaber til at søge den slags løsninger, mener Morten Østergaard.

- Jeg kan godt forstå, at Brabrand Boligforening gør det her. Det er jo en direkte konsekvens af regeringens og Socialdemokratiets politik. Men de her mennesker har jo ikke brug for en ny lejlighed men et arbejde. Derfor viser det jo også, at denne her politik ikke løser det reelle problem – nemlig at få folk i arbejde, siger han.

Han mener i stedet, at kræfterne burde sættes ind på netop at få folk i job, så boligområdet på den måde styrkes og derpå fjernes fra ghettolisten.

- Arbejdsmarkedet er rigtig godt udrustet lige nu til at tage i mod også dem, der har været langtidsledige. Derfor burde man jo koncentrere indsatsen om det, boligforeningen og kommunen, for at få folk i arbejde. Nu bruger man så sine kræfter på at flytte rundt på ledige i stedet for at skaffe dem et job, siger han.

S-boligordfører: Tiltag er sympatisk

Der bor 1.400 i Skovgårdsparken, og boligafdelingen regner med, at ti beboere skal flytte, for at man er lykkedes med planen. Det er dog ikke alle beboere, der er lige begejstrede for det.

- Jeg ved ikke, om det vil ødelægge den, men det er jeg bange for. Jeg er ikke meget for det, man gør folk til tredjerangsborgere, siger en af beboerne, Preben Sønderskov.

Socialdemokratiets boligordfører Kaare Dybvad synes derimod, det er et ”sympatisk” tiltag fra boligafdelingen.

- Det er sympatisk, at beboerne i Skovgårdsparken har vedtaget, at de gerne vil ændre på deres beboersammensætning og få den til at ligne resten af Aarhus og endda gerne vil hjælpe dem på vej, der gerne vil finde et andet sted at bo, siger han.

Han er enig med Morten Østergaard i, at initiativet kan være en direkte følge af hans partis og regeringens politik.

- Hvis det er det, virker det jo på den måde, at vi med de initiativer får nogle mere blandede boligområder og skoledistrikter. Så der sker det, vi gerne vil have – netop, at børn, der har ressourcestærke forældre og børn, der har mindre ressourcestærke forældre vokser op sammen.

Facebook
Twitter