Musik skaber kontakt til demente og lindrer smerter

Efter at have brugt musikterapi med succes over for demente borgere, så har Syddjurs kommune nu besluttet at udvide tilbuddet til også at gælde for andre, som kan have gavn af musikkens lindrende effekt.

Syddjurs kommune vil nu tilbyde musikterapi som lindring til borgere, der lider af livstruende sygdomme. (© Colourbox.com)

Bente Laurberg er musikterapeut på plejehjemmene i Syddjurs kommune. Siden sommerferien har hun sunget og spillet med 37 forskellige demente borgere.

- Det kan være, at vi begge synger, eller at vi lytter til musik sammen. Alt sammen for at prøve at nå ind til den demente. Musik kan noget, fordi kroppen husker, også når det gælder musik, siger Bente Laurberg.

Musik skaber kontakt til demente

De borgere, som hun arbejder med, kan ofte have meget svært med at kontakte andre mennesker, og her kan sang og musik skabe kontakt.

- Det kan bruges til at borgeren, som måske ikke får lov til at udtrykke sig særlig konstruktivt i andre sammenhænge, pludselig får en oplevelse af, at blive mødt og set, siger Bente Laurberg, som går tilbage til personalet med de observationer, hun gør af den dementes reaktioner på musikterapien.

Udvider tilbuddet om musikterapi

Brugen af musikterapi til demente borgere har været så stor en succes, at Syddjurs Kommune nu vil udvide tilbuddet.

  - Vi har besluttet at det skal udvides til også at omfatte borgere, som har behov for palliation - altså lindring i forbindelse med livstruende sygdomme, siger områdeleder i Syddjurs Kommune, Birgitte Antonsen.

Hun pointerer, at netop den gruppe borgere, som ofte lider af meget uro og angst, vil kunne have gavn af musikterapi.

- Musikterapien har givet personalet endnu et værktøj i forhold til at pleje de demente, og det er også en af grundene til, at der fortsat skal være musikterapi til demente og smerteplagede borgere i Syddjurs, siger Birgitte Antonsen.

Personalet er begejstret

Det har også været en inspiration for de ansatte i kommunen, at der er blevet ansat en musikterapeut.

- Plejepersonalet er meget begejstrede for det, og de er blevet mere bevidste om bruge musikken i hverdagen. Kunne de få mere musikterapi, så ville de gerne have det, siger Birgitte Antonsen.