Ny rapport om kontroversiel skole: Lærere fik viden om prøvefag i strid med loven

Tidligere skoleleder Rani Hørlyck afviser, at der bevidst blev snydt med afgangsprøver på skole i Aarhus.

I en lang årrække var Rani Hørlyck en højt profileret skoleleder, der tilsyneladende havde fundet en metode til at højne tosprogede elevers faglige niveau. Men i efteråret løb hun ind i anklager om fusk.

Rani Hørlyck er blevet storrost for sin indsats med at løfte tosprogede elevers faglige niveau på Søndervangskolen i det sydlige Aarhus.

Hun er sågar blevet nomineret som Årets Dansker og Årets Leder for sit arbejde.

Men i efteråret stod der pludselig på forsiden af Politiken, at lederen af Søndervangskolen var blevet anklaget af nuværende og tidligere lærere for at snyde med afgangsprøverne.

Ifølge kritikerne tildelte ledelsen blandt andet samtlige afgangselever på Søndervangskolen i 2016 og 2017 ekstra tid til dele af den skriftlige afgangsprøve i dansk.

I en ny og uvildig rapport bestilt af politikerne i Aarhus Byråd bekræftes det, at der er blevet begået fejl i afviklingen af afgangsprøverne i 2016 og 2017.

Søndervangskolen er også blevet beskyldt for helt tilbage fra 2009 at give lærerne besked om hvilke fag, eleverne skulle op i allerede i februar-marts - flere måneder før selve prøvedagen.

Loven siger ellers, at det først må ske fem skoledage, før den skriftlige prøvetermin påbegyndes.

Den nye rapport vurderer, at "det virker til at være overvejende sandsynligt", at lærerne på Søndervangskolen har fået besked før tid.

I rapporten henvises der til, at meddelelsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til skolelederen om prøvefagene er underlagt tavshedspligt, og at et brud på den kan straffes med bøde eller fængsel op til seks måneder.

Venstres Hans Skou, der er medlem af Aarhus Kommunes Børn og Unge-udvalg, forholder sig særligt kritisk til netop denne del af rapporten.

- Når man sender børn i skole, skal man vide, at de alle vurderes på samme niveau. Hvis nogen snyder, mister man tilliden. Det har været noget af det bekymrende i rapporten på selve eksamensdelen, siger byrådspolitikeren.

Rani Hørlyck har hidtil forholdt sig tavs i sagen, men tager nu bladet for munden. Hun afviser at have kendskab til, at lærerne fik besked om hvilke fag, eleverne skulle op i, før de måtte.

- Det er først i 2019, at jeg bliver bekendt med, at nogle lærere siger det her. Der er aldrig en lærer, der har været hos mig for at sige, at der foregår snyd. Jeg har intet at gøre med at have nævnt de her udtræksfag, siger Rani Hørlyck.

Afviser anklager om snyd

Du fratrådte din stilling på skolen i efteråret, men det er tydeligt, at du ikke mener, at der er gjort særligt meget galt. Hvorfor er du ikke blevet så?

- Jeg står fuldstændig på mål for min ledelse af Søndervangskolen. Det har delt vandene, og det er ikke nyt. Men jeg kan ikke stå i vejen for den sag, som har så stor betydning for børnene og familierne derude. Det har jeg ikke ønsket, siger Rani Hørlyck.

Hun afviser alle anklagerne om snyd og mener, at den nye rapport bakker hende op i det.

- Jeg synes, at en stor del af de mange anklagepunkter, der har været fremme, afvises med rapporten. Prøverne i 2016 og 2017 står tilbage, og her konkluderer rapporten, at grundet en fejltolkning er der sandsynligvis sket uregelmæssigheder i forhold til tildeling af ekstra tid, siger Rani Hørlyck.

Søndervangskolen i Aarhus har i flere år haft tæt på 100 procent tosprogede elever og er blevet fremhævet for at løfte deres niveau bedre end andre steder.

Rapporten slår fast, at alle elever fik ekstra tid i dansk, matematik og biologi i 2016 - og i 2017 skete det igen i dansk. Det mener du ikke var snyd, men en fejltolkning. Forklar lige det?

- Vi havde tolket det sådan, at grundet vores status som heldagsskole, hvor børnene i dagligdagen har længere tid til fagene, havde man også længere tid i prøvesituationer. Normalt plejer man at sige, at prøvesituationerne skal afspejle hverdagsbetingelserne så vidt muligt, siger hun.

- For mig er der kæmpe forskel på, om der er tale om en fejltolkning eller bevidst snyd. Det dokumenteres ingen steder i rapporten, at der er tale om bevidst snyd, siger Rani Hørlyck.

Kommunen får kritik

Den nye rapport afdækker også, at Aarhus Kommunes forvaltning ikke har ført tilstrækkelige tilsyn med forholdene på Søndervangskolen, selv efter at der blev konstateret flere uregelmæssigheder.

Aarhus Kommunes direktør for Børn og Unge, Martin Østergaard Christensen, erkender, at mange ting kunne have været bedre.

- Rapporten belyser perioden fra 2015 til 2018, og der har været nogle nedslag i tilsynet, som simpelthen ikke har været gode nok. Der er ikke blevet fulgt op på indsatserne på skolen, specielt på grund af omorganisering og skiftende ledelser (i kommunen, red.), siger han.

Martin Østergaard Christensen fremhæver dog også, at Søndervangskolens medarbejdere ifølge rapporten gennem hele perioden har bevaret et godt fagligt samarbejde om elever og forældre i de enkelte klasser og i hverdagen.

Det er nu op til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet og Aarhus Kommune, om der skal ske yderligere i sagen.