Nyt studie: Små børn kan bedst lide vindere - men vil ikke have noget med bøller at gøre

Gennem et eksperiment med små børn har forskere kortlagt sociale spilleregler.

Børn i vuggestuealderen rakte ud efter dukker, der vandt, men undgik bølle-dukken (arkiv). (Foto: Colourbox.com © ColourBox.com)

Små børn foretrækker vindere, men undgår dem, som tromler deres vilje igennem.

Det har forskere fra Aarhus Universitet sammen med kolleger fra University of California fundet ud af ved hjælp af eksperimenter med børn på 21-31 måneder - altså fra halvandet til to et halvt år.

Lotte Thomsen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet forklarer, at man udførte et eksperiment, hvor man viste børnene to forskellige dukketeatre.

I første forestilling forsøgte to dukker at krydse en scenen i hver sin retning. Da de mødtes på midten, blokerede de vejen for hinanden, og til sidst bukkede den ene for den anden og veg pladsen for den, således at den kunne nå frem til sit mål.

Bagefter fik børnene fremvist de to dukker, og her rakte 20 ud af 23 børn ud efter den dukke, der havde vundet konfliktsituationen i dukketeateret - altså den dukke, der ikke veg tilbage. Med andre ord foretrak børnene den med højest social status: Den, andre frivilligt bøjer sig for, forklarer Lotte Thomsen.

- Så er spørgsmålet jo så, om børn altid foretrækker dem, der vinder, eller er det kun dem, som andre anerkender har en forrang, siger hun.

Brød sig ikke om bølle-dukke

Forskerne viste derfor efterfølgende en ny gruppe småbørn det samme dukketeater, men nu skubbede den ene dukke i stedet den anden væk for at komme frem til sit mål. Nu undgik 18 af 23 børn den dukke, der vandt, og rakte i stedet ud efter offeret.

- Den, der taber, trækker sig altså ikke frivilligt, men bliver skubbet bagover. Her ser vi det præcis modsatte: Når de ser en, der bruger magt på andres bekostning, undgår de vedkommende, siger hun.

Det viser, at vi allerede fra en tidlig alder kender usagte spilleregler, der ligger under social interaktion, forklarer hun.

- Vi har brug for at lære af og anerkende dem, der har højere viden og flere ressourcer, som vi kan få noget ud af at være på hold med, og samtidig undgår vi dem, der smadrer alle de andre. Det er åbenbart en forståelse, der ligger i os allerede så tidligt, siger hun.