Offeret i Ry-sagen venter fortsat på erstatning

Den dengang 16-årige dreng, der blev udsat for et brandoverfald, har store mén og venter stadig på erstatning.

De involverede i Ry-sagen var elever på Mølleskolen i Ry.

Et år efter brandoverfaldet på en 16-årig dreng i Ry, den såkaldte ”Ry-sag”, venter offeret stadig på erstatning.

Der faldt ellers dom i sagen tilbage i 2017 mod de fire unge, der stod bag angrebet, hvor de alle blev idømt ubetingede fængselsstraffe. Men selvom der er sat punktum i sagen i by- og landsretten, er sagen langt fra færdig for den dengang 16-årige dreng, der var offer. Han må leve resten af livet med konsekvenserne af alvorlige forbrændinger på 20 procent af kroppen.

Og så venter han stadig på sin erstatning, og selvom han nu går i 1.g på gymnasiet, har han stadig store gener og mén både fysisk og psykisk, som påvirker hans dagligdag, fortæller hans bistandsadvokat Simon Eilrich.

- Det gør ondt, når han går, hans hud virker, som om, den er for trang. Derudover har han psykiske kvaler. Han har fortsat det, vi kalder flash-backs, det vil sige, at han kan se situationen igen, og han er bange for, at den skal genopstå. Det har han gået til en del behandlinger for, siger advokaten.

Udflytning har forlænget sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet

Men ventetiden i Erstatningsnævnet er lang, fortæller offerets bistandsadvokat Simon Eilrich.

- Sagen gik i juli-måned umiddelbart før sommerferien videre til Erstatningsnævnet, hvor sagen i by-og landsretten var afsluttet. Så fik vi brev i midten af august, hvor det fremgik, at der ville gå otte til ti måneder, før vi ville høre fra dem igen, siger han.

Han oplever, at der generelt er lang sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet, og at ventetiden er blevet længere på det seneste.

- Erstatningsnævnet blev i 2016 delvist udflyttet til Viborg, og det har været en turbulent periode i den sammenhæng, og så kan vi generelt se, at sagsbehandlingstiden er blevet betragteligt længere, end den var førhen, siger han.

Sekretariatschef i Erstatningsnævnet, Louise Ingerslev Andersen ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men hun fortæller, at det gennemsnitligt tager 8-10 måneder at afgøre erstatningssager for ofre for vold og kriminalitet.

Sager kan desuden tage op til 12 måneder og mere, hvis der skal indhentes yderligere oplysninger, fortæller hun.

- I nye sager kan ventetiden være otte til ni måneder, men i sager, som allerede er behandlet og kræver yderligere oplysninger, trækker det ud i op til et år, siger hun og understreger, at det er gennemsnitstal, og at nogle sager bliver afgjort langt hurtigere.

Hun forklarer, at grunden til, at sagsbehandlingstiden kan variere fra sag til sag, er, at der kan være behov for at indhente yderligere oplysninger fra eksempelvis politiet, læger eller andre myndigheder, ligesom at det i sager, hvor der er spørgsmål om varigt mén eller erhvervsevnetab, kan være nødvendigt at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejder på at nedbringe ventetid

Det store antal sager er hobet op over en række år og udflytningen til Viborg har også betydet, at nævnet har mistet flere erfarne medarbejdere, som er blevet erstattet med nye knap så erfarne medarbejdere, fortæller hun.

Men Civilstyrelsen, som Erstatningsnævnet hører under, arbejder på at få ventetiden ned ved blandt andet at ansætte flere medarbejdere.

-Vi har stort fokus på at få sagsbunkerne nedbragt, og vi skal i år have analyseret vores arbejdsgange, og så er det et mål for nævnet og styrelsen at komme til bunkerne til livs, forklarer hun.

Offeret i Ry-sagens bistandsadvokat håber, at der snart kommer en afgørelse i erstatningssagen, så drengen kan komme videre i livet.

- Han kan, måske mest mentalt, ikke komme videre endnu. Han skal stadig til speciallægeundersøgelser, han skal stadig til psykiatrisk undersøgelse for at få afdækket, hvor mange skader han har, og hvor skidt han har det. Så han er i princippet stadig fanget af sagen, lyder det.