Ombudsmanden kritiserer kommunen efter Ry-sag: 'Væsentlige fejl'

Skanderborg Kommune og Mølleskolen har begået væsentlige fejl, når det gælder journalisering og underretningspligt, konkluderer ombudsmanden.

Flere års konflikt mellem drenge på Mølleskolen kulminerede i, at en af drengene blev svært forbrændt af en brandbombe. (ARKIVFOTO) (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Mølleskolen i Ry blev centrum for en af sidste års mest omtalte sager, da en 16-årig elev på skolen blev angrebet med en brandbombe af fire drenge fra hans klasse.

Angrebet var kulminationen på flere års problemer mellem drengene, og efterfølgende blev både Mølleskolen og Skanderborg Kommune anklaget for at have svigtet, fordi flere henvendelser fra forældre i sagen ikke er blevet journaliseret korrekt - og dermed ikke fulgt op.

Folketingets Ombudsmand har nu undersøgt Skanderborg Kommunes og Mølleskolens indsats i årene forud for overfaldet, og han offentliggør i dag sin redegørelse, hvor han konkluderer:

  • "Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne bl.a. offentlighedsloven om notat- og journaliseringspligt."

  • "Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i serviceloven om underretningspligt."

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen understreger over for DR, at det er vigtige begreber for myndigheder at have tjek på.

- Journaliseringspligt har grundlæggende at gøre med at have styr på, hvad der er sket i et langt sagsforløb. Og så er der begået væsentlige fejl i forhold til de regler i Serviceloven om underretningspligt, hvis et barn eller en ung har brug for hjælp, siger han.

- Det kan lyde meget teknisk, men helt grundlæggende har det at gøre, at i en sag som den her, så er det meget vigtigt, at en skole til enhver tid har styr på præcist, hvad der er sket med den eller de pågældende elever. Hvor står sagen? Hvor alvorlig er den? Hvad skal vi gøre ved den?

Han peger også på, at en række henvendelser i forløbet er blevet overset.

- Jeg kan sige, at der har været en del henvendelser om, at udenforstående borgere så alvorligt på det, der var under opsejling på Mølleskolen, siger Jørgen Steen Sørensen.

- Ingen kan jo konstatere, om man kunne have undgået den alvorlige kulmination, hvis man havde gjort det anderledes. Men vores synspunkt er, at de fejl, vi peger på, de har - alt andet lige - været egnet til at medvirke til, at det gik så galt, som det gjorde, understreger han.

Ombudsmanden kan – inden for rammerne af sit bedømmelsesgrundlag – ikke fastslå andre væsentlige fejl i sagen end de nævnte, fremgår det af redegørelsen.

Ombudsmanden peger også på, at de fejl, der er begået, er blevet taget seriøst af Skanderborg Kommune og Mølleskolen.

- Det er vores opfattelse, at både skolen og kommunen har taget sagen meget alvorligt.

Skolerne har strammet op

Der er allerede strammet op på procedurerne på skolerne i Skanderborg Kommune, understregede Kristian Toft, leder på Mølleskolen, også til DR Østjylland, kort før redegørelsen udkom.

- Når der sker noget i skoledagen – alt fra alvorlige episoder til drillerier og småslåskampe i skolegården – så har vi en notatpligt. Og når det er ovre i den alvorlige genre, så er der også en journaliseringspligt, hvor vi skal underrette andre myndigheder, forklarer han.

I august var samtlige ansatte på Skanderborgs skoler på kursus i notat- og journaliseringspligt for at forhindre, at noget lignende kan gentage igen. Og skolerne er blevet pålagt at udforme retningslinjer for, hvad man gør, hvis der er problemer blandt eleverne.

- Alle skoler skal her inden efterårsferien have lavet retningslinjer. Procedurer for hvad man gør, hvis der sker noget a la det, der skete på Mølleskolen i februar 2017. Hvad gør man så? Hvordan får vi journaliseret det, og hvem skal vi gribe fat i?, uddyber skolelederen.

Opdateret kl. 13.20 med link til redegørelsen.

Opdateret kl. 13.00 med citater fra ombudsmanden.

Opdateret kl. 12.30 med kommentarer fra Kristian Toft, skoleleder på Mølleskolen.