Omdiskuteret fratrædelse af overlæge får ekspertpanel til at trække sig i protest

Det har skabt stor debat, at overlæge Ulrich Fredberg fra Silkeborg Sygehus er fratrådt.

Overlæge og medlem af Regionsrådet Ulrich Fredberg er ikke længere ansat på Regionshospitalet i Silkeborg. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

OPDATERET 11/05/2020 15:13: I forhold til en tidligere version af artiklen er hospitalsledelsens og Ulrich Fredbergs synspunkter i første afsnit om behandling af lungekræftpatienter præciseret.

For præcis en uge siden blev Ulrich Fredberg, den ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, kaldt til møde med hospitalets ledelse.

Da han gik derfra, var det med en frivillig fratrædelse i hånden.

Det skete, efter det kom frem, at patienter med mistanke om lungekræft ifølge hospitalsledelsen ikke havde fået tilbudt den højdosis-scanning, de havde ret til ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ifølge hospitalsledelsen havde overlægen og Diagnostisk Center i Silkeborg i stedet tilbudt en anden type scanning, nemlig en lavdosis CT-scanning, (LDCT).

Ifølge hospitalsledelsen kan der med den type scanning være en risiko for falsk positive resultater, ligesom der også er risiko for at overse lungekræft.

Ulrich Fredberg selv forklarer, at han har givet patienter med mistanke om lungekræft højdosis-scanning som foreskrevet.

Det gør nu, at 93 patienter foreløbig skal genindkaldes og tilbydes en ny scanning efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, nemlig en fuld CT-scanning af bryst og mave.

I en pressemeddelelse fra Region Midtjylland lød begrundelsen for den frivillige fratrædelse, at det var 'den bedste løsning'.

Men fratrædelsen har bragt sindene i kog hos mange.

Stor opbakning fra kolleger og eksperter

Mange nu forhenværende kolleger til overlægen mener, at overlægen tværtimod har været med til at redde menneskeliv ved at tilbyde den anden scanning, og at fratrædelsen nærmere er en personlig hetz mod og en fyring af overlægen, som også er medlem af Regionsrådet for Venstre.

Senest har seks af landets førende eksperter valgt at trække sig fra et advisory board, der har været tilknyttet Diagnostisk Center i Silkeborg; et særligt organ, der har været tilknyttet til at rådgive om centerets behandlingsmetoder og udvikling – blandt andet sammen med den nu opsagte overlæge.

Det sker ifølge en af organets nu forhenværende medlemmer, Leif Vestergaard Pedersen, i en protest mod den udmelding, der er kommet fra hospitalsledelsen på Silkeborg Hospital.

Forinden de seks medlemmers beslutning om at forlade advisory boardet ved Diagnostisk Center i Silkeborg er gået en uge, hvor 2.100 personer i skrivende stund har skrevet under på, at Ulrich Fredberg bør genansættes, mens tidligere kolleger er mødt op på overlægens bopæl i deres biler for at dytte og vise deres opbakning.

Da Ulrich Fredberg mandag forlod hospitalet for sidste gang, blev han mødt af en mur af hvidkitlede kolleger, der klappede ham ud ad døren som en afskedssalut.

Der er derfor ikke tvivl om, at en stor del af sygehusets personale støtter den nu tidligere overlæge.

Eksperter kritiserer beslutningen

Men det gør hospitalsledelsen ikke. Med en begrundelse om, at Ulrich Fredberg ikke havde overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forbindelse med lungekræftscanningerne, blev han præsenteret for en gensidig opsigelse.

Og det er netop dén begrundelse, der nu får de seks medlemmer i advisory boardet til at reagere. Det siger Leif Vestergaard Pedersen, som er en af de seks, der nu har trukket sig fra det rådgivende organ.

Han er også medlem af Etisk Råd og tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge ham har advisory boardet givet råd til både Ulrich Fredberg og hospitalsledelsen på Silkeborg Sygehus om, hvordan lungekræftscreeningerne skulle foregå. Derfor undrer det ham meget, at det skulle være grunden til Ulrich Fredbergs opsigelse.

- Vores råd følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og kigger vi på de diagnostiske resultater, så ligger Silkeborg helt i toppen, siger han og fortsætter:

- Hvis nogen mener, at vi ikke har fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så kan vi ikke fortsætte som advisory board.

Ulrich Fredberg selv er også overrasket over, at en overtrædelse af retningslinjerne skulle være begrundelsen for hans opsigelse.

- Det er ikke overraskende, at jeg står i den her situation, men grunden overrasker mig, har han tidligere udtalt til TV2 Østjylland.

Politikere diskuterer også sagen

Ulrich Fredbergs opsigelse er nået helt op på politikernes bord, hvor overlægen selv sidder med i Regionsrådet.

Umiddelbart efter fratrædelsen udtalte Ulrich Fredbergs partifælle og kollega i Regionsrådet, Jørgen Winther, at den lægefaglige direktør Claus Brøckner Nielsen og hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen i stedet burde præsenteres for en fyreseddel efter deres håndtering af sagen.

- Ulrich Fredberg skal tilbage til sit gamle job i Silkeborg. Vejen dertil finder vi ved at få de to direktører ud af ledelsen, sagde han til DR Østjylland.

Hospitalsdirektøren Thomas Balle Kristensen skrev herefter et skriftligt svar, hvori han også gjorde klart, at der havde været massive samarbejdsproblemer med Ulrich Fredberg.

På trods af de tilsyneladende vanskeligheder i det interne forhold mellem de to, får det alligevel Silkeborgs Venstre-borgmester Steen Vindum til at frygte, hvad fremtiden bringer for byens hospital uden Ulrich Fredberg som overlæge på Diagnostisk Center.

- Jeg er bekymret for, at hospitalets mangeårige udvikling går i stå nu, siger han.

Men det behøver borgmesteren ikke frygte, mener hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

- Jeg er helt overbevist om, at Regionshospitalet i Silkeborg også i fremtiden vil spille en central rolle i Region Midtjylland, slår han fast.

Samme holdning har Mette Fjord Nielsen, der er sygeplejefaglig direktør i hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt. Hun er sikker på, at Diagnostisk Center i Silkeborg nok skal klare sig i fremtiden - også uden advisory board.

- Vi er rigtig kede af, at de ønsker at trække sig, siger hun og fortsætter:

- Men udviklingen af Diagnostisk Center fortsætter, og der er mange dygtige fagfolk, der fortsat vil stå for den udvikling. Det skal hospitalsledelsen nok sikre.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk