Omdiskuteret scanning for lungekræft skal under lup: Lisbeths scanning var imod retningslinjerne

En række eksperter vil i dag diskutere, hvornår debatteret scanningsmetode skal bruges.

60-årige Lisbeth Hansen fra Resenbro ved Silkeborg stoppede med at ryge sidste år. Forinden havde hun røget i 45 år. (Foto: Heikki Yding)

Selvom KOL-patienten Lisbeth Hansen fra Resenbro allerede havde været til scanning på Regionshospitalet i Silkeborg med mistanke om lungekræft, så fandt hun for nyligt pludselig et brev i sin e-boks.

Her stod, at hun var blevet tilbudt en forkert scanning af brystkassen, og at hun derfor skulle indkaldes på ny, så det kunne afklares, om hun havde lungekræft.

- Det var da lidt underligt, og jeg blev da en lille smule bekymret, erindrer hun om den dag, hvor hun første gang læste brevet i e-boks, siger hun.

Hun havde nemlig fået en lavdosis CT-scanning, selvom hun ifølge Sundhedsstyrelsens

retningslinjer
skulle have haft en højdosis CT-scanning med kontraststof.

En praksis, som har været gældende flere steder i landet. Det betyder, at op imod 1.000 lungepatienter i

Region
Midtjylland og
Region
Hovedstaden nu får tjekket deres sager igen, fordi de ikke har fået tilbudt den rigtige scanning for lungekræft.

På Regionshospitalet Silkeborg og på Bispeberg-Frederiksberg Hospital har man nemlig i mange tilfælde ment, at en lavdosis CT-scanning var bedre end en højdosis CT-scanning.

Derfor har

Sundhedsstyrelsen
i dag indkaldt nogle af landets førende eksperter til at diskutere, hvornår de forskellige typer scanninger skal bruges.

Ifølge hospitalsledelsen på Silkeborg Sygehus kan der med en lavdosis CT-scanning nemlig være risiko for falsk positive resultater, ligesom der også er risiko for at overse lungekræft. Omvendt er en lavdosis CT-scanning mere skånsom for kroppen, men der mangler forskning på området.

Overlægen Ulrich Fredberg har selv forklaret, at han har givet patienter med mistanke om lungekræft højdosis-scanninger som foreskrevet, mens patienter med vag mistanke om lungekræft i stedet blev tilbudt en lavdosis CT-scanning.

I Lisbeth Hansens tilfælde havde hendes egen læge vurderet, at der ikke var stor mistanke om lungekræft.

Sagen skal diskuteres

Debatten om de forskellige typer scanninger har skabt uro flere steder. Mange nu forhenværende kolleger til Ulrich Fredberg mener, at overlægen tværtimod har været med til at redde menneskeliv ved at tilbyde den anden scanning, og de har offentligt vist deres støtte til lægen ad flere omgange.

Senest har seks af landets førende eksperter valgt at trække sig i protest fra et advisory board tilknyttet Diagnostisk Center i Silkeborg; et særligt organ, der har været tilknyttet til at rådgive om centerets metoder og udvikling – blandt andet med den nu opsagte overlæge.

Uenigheden er derfor stor. Og for at blive klogere på, hvornår der skal bruges lav- og højdosis CT-scanninger, holder

Sundhedsstyrelsen
derfor et møde senere i dag.

Til mødet vil deltagere fra

regionerne
, lungekræftlæger, Kræftens Bekæmpelse og Styrelsen for Patientsikkerhed mødes. En af dem er overlæge Torben Riis Rasmussen, som er formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe.

- Jeg håber, at vi kan nå til enighed om en strategi for bedre at belyse fordele og ulemper ved brug af lavdosis CT-scanning, siger han.

Selv mener han, at der skal bruges højdosis CT-scanninger ved enhver mistanke om lungekræft, da den giver større sikkerhed for at finde mindre kræftknuder. Omvendt er han også tilhænger af, at der bruges lavdosis CT-scanning, når det giver mening.

Vigtigst af alt er det dog, at der er nogle klare

retningslinjer
for, hvornår den ene og den anden type scanning skal bruges.

Samme melding kommer fra Jesper Fisker før dagens møde. Han er direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Vi skal give de praktiserende læger de bedste muligheder for at kunne stille diagnosen, siger han.

Tager det roligt

Tilbage i Silkeborg var det faktisk Lisbeth Hansens egen læge, der i første omgang valgte at henvise hende til en lavdosisscanning.

En henvisning, som sygehuset accepterede.

Det fortæller Kirsten Christensen, der er praktiserende læge i Silkeborg.

- Da jeg sendte en henvisning til scanning af Lisbeth Hansen på sygehuset, var min vurdering, at det var tilstrækkeligt med en lavdosis CT-scanning, fordi min mistanke om lungekræft lå i den lave ende. Jeg tænkte, at den mest sandsynlige forklaring var en virusinfektion, der typisk giver langvarig hoste.

- Omvendt havde jeg også brug for at være rimelig sikker på, at hun ikke havde kræft, forklarer hun.

Billederne fra lavdosisscanningerne afslørede ingen knuder i Lisbeth Hansens lunger.

Alligevel valgte hun efterfølgende at tage imod den nye indkaldelse til en højdosis CT-scanning. Men da det ikke lykkes for

sundhedspersonalet
at finde en blodåre efter flere forgæves stik, valgte hun at gå fra sygehuset uden at have fået foretaget scanningen.

Herunder kan du høre Lisbeth Hansen fortælle, hvorfor hun i sidste ende valgte at droppe højdosis CT-scanningen.

For så længe hun ikke oplever voldsomt ubehag i lungerne, så tager hun det ganske roligt.

- Jeg har fuld tillid til sygehusvæsenet. Jeg er sikker på, at de gjorde det rigtige.

- Og jeg er ikke så bekymret, så længe jeg bare hoster lidt. Så er det nok bare fordi, at jeg trænger til at hoste, slår hun fast.

Sundhedsstyrelsen
og Danske Regioner har ikke ønsket at stille op til interview forud for dagens møde.

Facebook
Twitter