Optimismen spirer på trængt hospital: Fra en uløselig situation til en opgave, der faktisk kan løses

Ansættelsesstoppet på Aarhus Universitetshospital er aflyst, selvom økonomien stadig er stram.

Byggeriet i Skejby er Danmarks største hospitalsbyggeri. Det rummer hele Aarhus Universitetshospital, som før lå spredt på forskellige adresser i Aarhus. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Træerne vokser ikke ind i himlen og heller ikke på Aarhus Universitetshospital, men alligevel spirer optimismen dette efterår.

Det sker, efter Region Midtjylland har sendt flere penge til det trængte sygehus, som de senere år har været gennem besparelser, fyringer, fusioner samt en lang og omfattende flytning.

Budgetterne for 2020 er nu sendt ud til afdelingerne, hvor det var ventet med spænding, siger ledende overlæge på afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler Jannie Dalby Salvig.

Hun glæder sig over, at der i budgettet for næste år er taget højde for, at antallet af fødsler er steget fra 4.500 fødsler og nu er oppe på 5.000 om året.

- Tidligere bar vi et merforbrug med over til næste budgetår, så vi hele tiden skulle afvikle et merforbrug fra årene før, og til sidst blev det en uløselig situation. I 2020 er budgettet baseret på aktiviteten i 2019, så der er taget hensyn til, at fødselstallet er steget, siger hun.

Budgettet til hele Aarhus Universitetshospital er på syv milliarder kroner, og 214 millioner af dem er ekstra bevilliget til næste års budget.

Dermed går hospitalet ind i 2020 uden at skulle indlede året med en sparerunde, forklarer hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

- Vi er gået fra en - synes vi selv - uløselig situation til at have en opgave, vi faktisk kan løse, siger han.

Må igen ansætte personale

Som noget nyt bliver alle penge sendt ud i de enkelte afdelinger i forhold til afdelingernes aktivitet.

Ansættelsesstoppet bliver også ophævet fra nytår, men økonomien er stadig stram, mener direktøren.

- Vi ophæver ansættelsesstoppet, så rekrutteringer, der skal ske fra 1. januar 2020, bestemmer afdelingerne selv, inden for det budget de har.

På Kvindesygdomme og Fødsler var ledende overlæge Jannie Dalby Salvig ved at overskride sin personlige grænse, da hun i sommer skulle spare ti procent, samtidig med at antallet af fødsler steg med ti procent.

- Som leder er jeg meget bevidst om, at jeg har ansvaret for patienternes sikkerhed og personalets trivsel. Kan det ikke balancere, så gør man som leder sin stilling op. Jeg er meget mere optimistisk nu, så jeg er ikke på vej væk, siger hun.

Hospitalet skal stadig spare omkring 600.000 kroner om dagen for at nå i mål med dette års sparekrav på 150 millioner.

Facebook
Twitter