Overlæge til regionsrådet: Sygehusansatte tør ikke blande sig i debatten

Mange har advaret overlæge mod at blande sig i den offentlige debat. Det er i sig selv bekymrende, mener Mahican Gielen.

Ledende overlæge Mahican Gielens offentlige udtalelser om kollegaen Ulrich Fredberg fra Regionshospitalet Silkeborg, der måtte forlade sit job, har fået bekymrede ansatte i sygehusvæsenet til at advare hende om risikoen for at blive fyret. Det er rystende, advarer hun nu regionsrådet i et brev. (Foto: © Helle Brandstrup Larsen © Helle Brandstrup Larsen Regionshospitalet Randers)

- Jeg er ekstremt rystet af de mange henvendelser, jeg har fået de sidste to uger fra bekymrede venner og kolleger, der advarer mig imod at sige for meget angående Fredberg-sagen.

Det er essensen af et brev, som en ledende overlæge på sygehuset i Randers har skrevet til politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland.

Mahican Gielen, der leder røntgen- og skannings-afdelingen på Regionshospitalet Randers, advarer regionspolitikerne om, at mange ansatte på sygehusene er bange for at ytre sig offentligt.

Mahican Gielen har selv offentligt støttet sin kollega Ulrich Fredberg.

Han stoppede for nylig som ledende overlæge på Regionshospitalet Silkeborg efter kritik for at sende lungepatienter til lavdosis-CT-scanning.

Ifølge hospitalsledelsen er det også sket for patienter med mistanke om kræft, selvom Sundhedsstyrelsens retningslinjer siger, at de skal tilbydes højdosis CT-scanning. Det bestrider Fredberg selv, der også mener, at andre patienter, der ellers måtte nøjes med et røntgenbillede, har fået et bedre tilbud.

Uenigheden endte med en frivillig fratrædelsesaftale.

'De kan gøre det samme mod dig'

Mahican Gielens udtalelser til støtte for Ulrich Fredberg, der også er medlem af regionsrådet for Venstre, har ført til, at en halv snes bekymrede ansatte i sygehusvæsenet har advaret hende om risikoen for fyring. Derfor har hun blandt andet skrevet følgende til regionsrådets medlemmer:

- Det går alt sammen i retning af, at jeg skal passe på med, hvad jeg siger. 'Du risikerer at miste dit job. De kan gøre det samme ved dig, som de har gjort med Ulrich'. Der er faktisk også nogen, der siger: 'Jeg bakker også op om sagen, men jeg tør ikke sige noget'.

De bekymrede henvendelser har gjort indtryk på Mahican Gielen.

- Man kan ikke undgå at blive nervøs, når så mange siger det til dig. Samtidig mener jeg ikke, at jeg har sagt noget, der er særlig farligt.

Mange offentligt ansatte er nervøse

Den nervøsitet deler Mahican Gielen med mange andre offentligt ansatte, siger lektor Pernille Boye Koch fra Center for Offentlige og Private Ansattes Ytringsfrihed på Roskilde Universitet.

Selvom det juridiske udgangspunkt er klart.

- Så længe man udtaler sig på egne vegne, har man meget vide grænser for at udtale sig. Man må også gerne kritisere forhold på sin egen arbejdsplads uden at frygte reaktioner fra ledelsen. Det er det altovervejende udgangspunkt. At det er noget, vi gerne vil fremme i vores samfund, siger Pernille Boye Koch.

Men alt for mange offentligt ansatte er alligevel bange for at kritisere deres egen arbejdsplads og ledelse, mener hun.

- Formelt har man udstrakt ytringsfrihed, men reelt er der rigtigt mange, der er bekymrede.

Derfor kommer de mange advarsler fra sygehusansatte ikke bag på Pernille Boye Koch.

- Det fortæller mig det samme, som også andre sager peger på. At reelt er der rigtig mange, der er bekymrede, og mange, der ikke føler, at de har en beskyttelse.

Ifølge Pernille Boye Koch har Folketingets Ombudsmand tidligere kritiseret arbejdsgivere for at fyre eller give andre sanktioner over for åbenmundede ansatte.

- Der er altså et problem i, at arbejdsgiverne ikke altid respekterer de regler. Det sætter sig naturligt som en frygt i medarbejderne, som bliver bekymrede for, at de kan blive udsat for noget, hvis de udtaler sig. Det synes jeg, at det her er et rigtigt godt eksempel på.

Skal ikke frygte for jobbet

Men ansatte i Region Midtjylland har deres ytringsfrihed, understreger regionsrådets formand, Anders Kühnau (S).

- Man skal ikke frygte for sit arbejde i Region Midtjylland, fordi man ytrer sig. Der kan være andre grunde til, at man bliver indkaldt til en tjenstlig samtale. Hvis der for eksempel er samarbejdsproblemer, men det bliver aldrig, fordi man har ytret sig.

Anders Kühnau mener, at det er afgørende, at medarbejderne kommer til orde.

- Hvis de for eksempel er bekymrede for den faglige kvalitet, hvor de arbejder, og ikke kan komme igennem til deres ledelse, så er det vigtigt, at de ytrer sig.

Han forstår ikke, at så mange ansatte i Region Midtjyllands sundhedsvæsen føler trang til at advare Mahican Gielen.

- Nogen fremstiller sagen om Ulrich Fredberg som en sag om ytringsfrihed. Det er det overhovedet ikke. Det er en sag om samarbejdsproblemer. Og det er klart, at det kan i sidste ende føre til en afskedigelse, hvis man ikke kan blive enig med sin leder, siger Anders Kühnau.

Han erkender også, at den sag har været med til at skubbe til en debat om ytringsfrihed.

- Det må ikke være sådan, at man aldrig kan blive afskediget, når man har ytret sig. Men det må aldrig blive sådan, at man bliver afskediget, fordi man har ytret sig.

Anders Kühnau afviser også, at der er behov for en undersøgelse af de sygehusansattes bekymring for at ytre sig, som regionsrådsmedlem Jørgen Winther (V) har foreslået.

'Tag signalet seriøst'

Mahican Gielen er grundlæggende tilfreds med Anders Kühnaus melding.

- Men jeg kunne ønske mig, at det alarmsignal, jeg har sendt til regionsrådet, bliver taget mere seriøst, siger hun.

- Når der kommer så konkrete tilfælde og i så stor stil, så burde det vække en bekymring. Personligt ville jeg som leder få det undersøgt, hvis jeg fandt ud af, at det var opfattelsen blandt mine medarbejdere, siger hun.

Anders Kühnau er klar til at drøfte bekymringen i Region Midtjyllands samarbejdsorgan, MED-udvalget, hvis medarbejderrepræsentanterne bringer det op. Men han mener, at sagen fra Silkeborg viser, at der netop er ytringsfrihed for medarbejderne.

- Der er rigtig mange medarbejdere, der har blandet sig i debatten om Ulrich Fredberg-sagen, og der har ikke været nogen repressalier.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk