Pas på farlig gas: 45.000 husejere opfordres til at lave måling i hjemmet

Aarhus Kommune opfordrer husejere til at måle niveauet for radon i deres bolig.

Sidste år målte 155 aarhuisianske husejere niveauet af radon i deres bolig. 74 af dem havde mere radon, end det niveau Sundhedsstyrelsen WHO anbefaler som vejledende grænseværdi. (Foto: Kasper Heide Lund DR Østjylland) (Foto: © Kasper Heide Lund)

Har du målt, hvor meget radon der er i dit hjem?

Det spørgsmål har 45.000 aarhusianske husejere for nylig fået af kommunen - og med god grund, lyder det fra afdelingschef i Teknik og miljø Ann Hamborg.

- Det er et område, som mange ikke har noget blik for eller nogen viden om, og det kan medføre en konkret risiko for den enkelte.

Radon er nemlig en radioaktiv og sundhedsskadelig gasart, som blandt andet kan give lungekræft. Ifølge Sundhedsstyrelsen er Radon i boliger en medvirkende årsag til omkring 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år.

Derfor er Ann Hamborg ikke i tvivl, at de aarhusianske husejere skal tage opfordringen til at måle radonrisikoen alvorligt.

- Det er husejernes mulighed for at afdække, om der er konkret risiko for at opholde sig i deres forskellige rum, siger hun.

Gasarten trænger op fra undergrunden gennem sprækker i gulvet og siver ind i huset. Det forklarer Torben Sigsgaard, der er professor ved Institut for Folkesundhed – Miljø, Arbejde og Sundhed.

- Derfor skal den ventileres ud. Det er ikke raketvidenskab, men problemet er bare, at vores huse ikke er tætte i forhold til undergrunden – specielt ikke, hvis de er bygget før 1998, hvor man overhovedet ikke tog hensyn til det her, siger han.

Hvor mange aarhusianske boliger, der har radioaktiv gas til at sive op gennem gulvbrædderne findes, der ingen tal på.

Hos Brabrandvirksomheden Radon Danmark, som sælger måleudstyr til private, havde man ifølge teknisk ansvarlig, Kasper Lausen, 800 ordrer sidste år.

- Godt 42 procent af dem havde højere Radon-værdier end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Kasper Lausen

Huse fra efter 1998 har lovpligtige radonspærrer.

Mere om Radon:

  • Radon er en luftart, der udsender radioaktiv stråling.

  • Den dannes i undergrunden ved nedbrydning af det radioaktive stof uran.

  • Sundhedsstyrelsen vurderer, at 350.000 huse herhjemme har et for højt radonniveau i indeklimaet.