Politiker tøver med at lukke whistleblowersag: ’Region Midtjylland har fået sin egen minksag’

Regionsdirektør får stærk kritik, fordi der ikke blev reageret på nødråb i kræftskandale.

Hanne Roed (R) er meget kritisk over for Region Midtjyllands måde at håndtere whistleblowerhenvendelser på. (© (c) DR)

Efter et maraton-møde sent onsdag aften blev der sat et punktum i sagen om de to breve, som flere læger sidste efterår sendte af sted til Region Midtjyllands whistleblowerordning.

I brevene beskriver lægerne, hvordan kræftpatienter venter længere tid på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, end de to uger patienterne har krav på.

De fortæller også, at nogle patienter bliver så syge på ventelisten, at de ikke kan opereres. Og lægerne forklarer, hvordan de adskillige gange har forsøgt at råbe deres nærmeste ledelse og hospitalsledelsen op, "men uden nogen effekt".

Samtlige medlemmer af regionsrådet i Region Midtjylland har nu set brevene, der før et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i går kun var blevet forevist to medlemmer.

Og konklusionen er, at der udtales ”stærk kritik” af blandt andre regionsdirektør Pernille Blach Hansen for håndteringen af whistleblowerhenvendelser om situationen på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Også regionens såkaldte vurderingskomité bestående af tre direktører, som håndterer whistleblowerhenvendelser, får "stærk kritik".

Dermed kan sporet om mulige ledelsesmæssige konsekvenser i sagen betragtes som afsluttet, lyder det fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- De her henvendelser er håndteret på en helt forkert måde. Det er ganske alvorligt, men det skal ikke føre til flere konsekvenser, end det vi kommer med her, siger han:

- Det er noget, vi meget, meget sjældent gør. Jeg kan ikke huske fortilfælde.

Men når der er tale om en så grov forsømmelse, er ’stærk kritik’ så virkelig nok?

- Ja, det mener vi, at det er. Ingen har gjort noget med forsæt. Der er ikke regler, der ikke er overholdt, og der er ikke sket noget med fuldt overlæg.

- Man har ikke reageret i tide på meget klare advarsler fra læger, der står med store problemer med at overholde maksimale ventetider. Det er ikke i orden. Derfor den stærke kritik, siger Anders Kühnau.

R-politiker: Det er vores minksag

Hans kollega i forretningsudvalget, den radikale Hanne Roed, tøver dog mere med at sætte et endeligt punktum i sagen.

- Jeg kan konstatere, at det var den konsekvens, der kunne skabes enighed om.

Skulle I være blevet enige om noget mere kraftigt, mener du?

- Jeg synes jo, at Region Midtjylland har fået sin egen minksag. Alle er enige om, at der er sket noget, der er stærkt kritisabelt, men så kan man ikke indkredse det mere, siger Hanne Roed.

Så for dig burde der have været kraftigere konsekvenser for regionsledelsen, eller vil du ikke helt sige det?

- Man kan i hvert fald sige, at jeg synes, at der er blevet lagt en samlet politisk vurdering af sagen ned over det. Jeg synes ikke, at man har taget så meget stilling til selve whistleblowersagen.

Du lyder ikke helt som om, du vil sætte punktum i sagen?

- Jeg kan konstatere, at der er kommet den her udtalelse om kritik, og den står jeg også bag, siger Hanne Roed.

Stadig udfordringer på afdeling

Venstres Anders G. Christensen, der også er medlem af forretningsudvalget, har været en af de mest kritiske stemmer i hele sagen om whistleblowerhenvendelserne.

Han har udtalt, at hans tillid til regionsledelsen ”er tyndslidt”, og at der er tale om et decideret ”ledelsessvigt”, fordi der gik fire måneder, før der kom en reaktion på whistleblowerhenvendelserne.

Alligevel erklærer han nu, at der skal slås en streg i sandet.

- Vi havde en god drøftelse på mødet onsdag aften, og et samlet forretningsudvalg udtrykker stærk kritik af den samlede håndtering af henvendelserne til whistleblowerordningen, siger Anders G. Christensen.

Du har sagt, at din tillid til regionsledelsen var ’tyndslidt’. Men nu er den så genoprettet lidt igen?

- Man kan ikke sådan sige, at den er genoprettet. Men det betyder, at der nu er slået en streg i den her sag, og at vi ser fremad for at få genoprettet forholdene på Aarhus Universitetshospital, siger han.

På det ekstraordinære forretningsudvalgsmøde onsdag aften fik medlemmerne også en orientering om de nuværende forhold på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Ifølge Anders G. Christensen fremgik det af orienteringen, at der fortsat ikke er helt styr på forholdene.

- Der er stadig store udfordringer, fordi der ikke er de sygeplejersker, vi gerne vil have. Men vi hørte hospitalsledelsen komme med noget, der tegner fornuftigt, siger Venstre-politikeren.

I efteråret lander en såkaldt kerneårsagsanalyse, der skal være med til at finde ud af, hvad der er gået galt i Region Midtjylland - også på alle ledelsesniveauer. Analysen skal dog ikke placere et ansvar.