Ræve, køllesværmere og pindsvin får egne talsmænd

Vilde dyr og planter i Aarhus får som led i Kulturbyåret egne ambassadører, der skal sikre deres interesser.

Flere luksus-huler og flere høns? Hvad vil ræven ønske sig for at få de bedst mulige leveforhold? Rævens ambassadør skal tale dyrets sag i Aarhus. (Foto: NF © Scanpix)

Nu får en lang række dyrearter i Aarhus deres egne ambassadører.

Som en del af Kulturbyåret ønsker Naturhistorisk Museum i Aarhus at give naturen en demokratisk stemme. Derfor har 33 aarhusianere sagt ja til at være ambassadører for nogle af byens planter og vilde dyr.

- De forskellige arter, som lever sammen med os mennesker her i byen, får mulighed for at få en talsperson, som kan repræsentere deres interesser, forklarer projektlederen for Arternes Aarhus, Nina Tofte Hansen.

De nye diplomater skal blandt andet tale rævens, pindsvinets, lindetræets og egetræets sag.

- Men også nogle mindre kendte arter som den seksplettede køllesværmer eller den rødpelsede jordbi, og selv den mere kontroversielle sølvmåge får sin egen ambassadør, siger projektlederen.

Oprindeligt skulle antallet af ambassadører svare til byrådets medlemmer, men interessen var så stor, at 33 nu skal tale arternes sag.

- Hovedspørgsmålet for en god arts-ambassadør er: Hvis min art skulle ændre en lille bitte smule på Aarhus, hvad ville den så ønske sig?, forklarer Nina Tofte Hansen.

Den seksplettede køllesværmers ambassadør ville for eksempel bede om mere varieret natur i parkerne, og mursejlerens om, at der også bliver tænkt på revner i murene, når der bygges i byen.

- Så vi vil prøve at se, om ambassadørerne kan være med til at gøre Aarhus til en lidt mere levende by, siger Nina Tofte Hansen

Ambassadørerne bliver indsat kl 15.30 på lørdag på Naturhistorisk Museum i Aarhus.