Region Midtjyllands eks-direktør får gyldent håndtryk på næsten fem millioner

Direktør måtte fratræde efter samarbejdsproblemer med personalet, da kritiske sygehuschefer sagde op.

Den tidligere direktør for Region Midtjyllands næsten 30.000 ansatte, Jacob Stengaard Madsen, får et gyldent håndtryk på knapt 4,8 millioner efter sin fratræden. (ARKIVFOTO) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Det koster Region Midtjylland næsten 4,8 millioner kroner at sige farvel til regionens øverste direktør, Jacob Stengaard Madsen.

Han måtte fratræde efter alvorlige problemer i samarbejdet mellem regionens ledelse og medarbejderne. Det skete i kølvandet på, at to hospitalschefer, der var kritiske over for regionens spareplaner, måtte forlade deres stillinger.

Ifølge en aktindsigt, som DR Østjylland har fået, har den tidligere regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen et års opsigelse. Lønnen i de 12 måneders opsigelsesperiode udgør 2.416.667 kroner. Og så har Jacob Stengaard Madsen ifølge sin kontrakt krav på en fratrædelsesgodtgørelse på 2.230.769 kroner.

Endelig er der afsat 125.000 kroner til et såkaldt ”outplacementforløb”, der skal hjælpe den tidligere regionsdirektør med at finde et nyt job. I alt er fratrædelsesomkostningerne 4.772.436 kroner, viser Region Midtjyllands opgørelse.

Jacob Stengaard Madsen fratrådte den 19. september med øjeblikkelig virkning. Det skete i kølvandet på den ballade, der opstod, da to hospitalschefer fratrådte.

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen fra Hospitalsenhed Midt sagde farvel til deres stillinger, efter de havde udtrykt kritik af Region Midtjyllands spareplans konsekvenser for Sygehusenhed Midt, der dækker sygehuse i Viborg, Randers, Skive og Hammel.

De to hospitalschefers fratrædelser udløser en samlet omkostning til Region Midtjyllands skatteydere på fire millioner kroner. De tre chefers gyldne håndtryk løber altså samlet op i næsten ni millioner kroner.

At de to sygehuschefer måtte fratræde deres stillinger efter kritikken, førte til, at medarbejderne afbrød samarbejdet med regionsledelsen i det regionale samarbejdsorgan MED-udvalget i protest. Det førte også til skarp kritik fra flere regionsrådsmedlemmer.

Det kulminerede altså med, at regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen fratrådte med øjeblikkelig virkning i onsdags.

Men det var ikke fratrædelsen af de to hospitalschefer, der førte til et farvel til regionsdirektøren, fastholdt regionsrådsformand Anders Kühnau (S), da Jacob Stengaard Madsens fratræden var en realitet.

- Der har vist sig nogle ganske alvorlige udfordringer – ledelsesmæssigt og i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Region Midtjylland. Det har vist sig særligt tydeligt i kølvandet på den sag. Men selve personalesagen (de to sygehuschefers fratræden, red.) har ikke noget med det at gøre. Vi har i forretningsudvalget modtaget en orientering om sagen, og den har vi enstemmigt taget til efterretning, siger Anders Kühnau.

Ulrich Fredberg er overlæge og Venstre-regionsrådsmedlem og en af den tidligere regionsdirektørs hårdeste kritikere. Han er overrasket over beløbets størrelse.

- Det er lige, før man kan blive misundelig og få lyst til at høre, hvordan man selv kan komme i samme situation. Det er et meget stort beløb, specielt midt i en sparerunde. Jeg går ud fra, at det er ude på hospitalerne, vi skal ud og finde beløbet, siger han.

Ulrich Fredberg går ikke ind for helt at afskaffe fratrædelsesgodtgørelser.

- Det er fint, at man får en fratrædelsesgodtgørelse, hvis man gennem et langt liv har præsteret for ansættelsesmyndigheden. Men hvis man bliver afskediget, fordi der er noget, man har været utilfreds med, så synes jeg nok, at det er et voldsomt stort beløb, man får som tak, siger Ulrich Fredberg.

Koncerndirektør Christian Boel er konstitueret som regionsdirektør.

Det koster direktørens farvel:

  • Et års løn: 2.416.667 kroner

  • Fratrædelsesgodtgørelse: 2.230.769 kroner

  • Outplacement-forløb: 125.000 kroner

  • I alt: 4.772.436 kronerKilde: Region Midtjylland

OPDATERET 24/09/2018 9:52: Kommentar fra regionsmedlem Ulrich Fredberg tilføjet.