Rustne instrumenter og unødig bedøvelse: Rapport viser store udfordringer på supersygehus

En intern rapport afslører, at personalet stadig oplever store udfordringer på Aarhus Universitetshospital.

Sådan ser et af instrumenterne ud, som lægerne tidligere har måttet sende tilbage, da der var mistanke om rust. (Foto: Aarhus Universitetshospital)

Tandhjulene passer ikke sammen på Aarhus Universitetshospital. Det er konklusionen i en intern rapport, der er skrevet af overlæge Frank Farsø.

- Vi står på en brændende platform, og der bliver nødt til at ske noget, siger han.

Rapporten bygger på samtaler med alle typer af ansatte på hospitalets ortopædkirurgiske afdeling, som tager sig af mange af sygehusets operationer. Rapporten er bestilt af hospitalsledelsen, så den kan blive klogere på, hvordan sygehusets mange udfordringer kan løses.

I rapporten afsløres det blandt andet, at mens bedøvede patienter ligger klar til en operation, kan der pludselig mangle det nødvendige udstyr til lægerne, så patienterne må ligge i narkose længere tid end først planlagt.

På en anden stue kan patienter med store smerter og lårbensbrud ligge mere end 24 timer og vente på en operation, mens der bliver lavet kosmetiske indgreb andre steder i huset.

Overlægen Frank Farsø har skrevet rapporten. (Foto: Gitte Hansen)

Udover den interne rapport er der også lavet en økonomisk rapport, mens hospitalsledelsen lige nu afventer en ekstern rapport, der forventes at udkomme til foråret.

Den eksterne rapport skal også kortlægge de udfordringer, der i øjeblikket findes på sygehuset.

Først herefter kan der tages stilling til, hvad der skal gøres, siger Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

- Alle de input vil være en del af den kommende proces, hvor vi skal beslutte, hvad vi først skal tage fat i.

Ny sterilcentral kan være løsningen

En af de ting, der kan gøres, er at bygge en ny sterilcentral. Sterilcentralen er det sted, hvor instrumenter og udstyr bliver rengjort og steriliseret.

Hvis den kan ligge tættere på operationsgangene, vil der blive brugt mindre tid på at få rengjort og transporteret udstyret.

Sådan lyder det i den interne rapport. Og den konklusion bakkes op af Kjeld Møller Pedersen, der er sundhedsprofessor på Syddansk Universitet.

- Det er en væsentlig forudsætning, at instrumenter kommer frem, er gjort klar og at der kommer de instrumenter til operationsstuen, som der er behov for, siger han.

Men det er ikke alle, der er enige i, at det er den rette løsning lige nu er at bygge endnu et sted, hvor den type af opgaver kan varetages.

Det siger Marianne Vigh-Larsen, der er tillidsrepræsentant for 80 anæstesi- og operationssygeplejersker på sygehuset.

Marianne Vigh er tillidsrepræsentant for 80 sygeplejersker på sygehuset. (Foto: Gitte Hansen)

I stedet vil hun i første omgang bruge flere penge på at gøre arbejdsdagen bedre for sygeplejerskerne.

- Hvis ikke vi stopper op nu og gør en ekstra indsats for at give sygeplejerskerne bedre vilkår, er jeg bekymret for, at flere vil rejse, mens det bliver vanskeligt at få ansat nye. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor sterilcentralen er. For uden sygeplejersker kan vi ikke udføre opgaven, siger hun og fortsætter:

- Det er meget tydeligt, at rapporten er skrevet ud fra en kirurgs synspunkt. Men der er også mange ting i forhold til sygeplejerskernes hverdag, som jeg kan nikke genkendende til.

Samtidig slår hun fast, at det på sigt ville være et ønskescenarie at få bygget endnu en sterilcentral.

Livet er mere besværligt

Selvom alle ikke er helt enige om, hvad der skal gøres her og nu, så er alle enige om, at noget er galt, og at arbejdsgangene på operationsstuerne ikke fungerer optimalt.

De ansatte drømmer sig tilbage til dengang, hvor der ikke var noget, der hed supersygehus, men afdelingerne i stedet var delt op i forskellige huse, forklarer Frank Farsø.

- Vores flow er sat ned, og vores liv er blevet mere besværligt. Og vi får ikke hjulpet alle de patienter, vi gerne vil hjælpe, siger han.

Det afspejler sig også i antallet af operationer på sygehuset. Antallet af operationer i ortopædkirurgien er faldet med 22 procent fra januar til november i år, fortæller rapporten.

Det svarer til, at 1.700 operationer på patienter med ryg-, knæ- eller hofteproblemer er aflyst.

Og det er bekymrende læsning, mener Kjeld Møller Pedersen.

- Det varer tilsyneladende ved. Det er ikke bare begynderproblemer længere. Spørgsmålet er, om det har været planlagt godt nok, hvordan sammenlægningen skulle foregå, siger han.

Facebook
Twitter