Sådan skal mobning de sociale medier bekæmpes

GUIDE: De unges egne råd til, hvordan man undgår digital mobning

Mobning foregår ikke længere blot i skolegården, men også på de sociale medier. (arkivfoto). (© colourbox)

De nye sociale medier kan føre nye venskaber med sig, men de kan også være en ny platform til mobning.

Hos Dansk Center for Undervisningsmiljø har man lavet en undersøgelse omkring digital mobning blandt 7.-9. klasser, og den viser, at digital mobning er en del af manges hverdag.

Undersøgelsen viste blandt andet, at de unge oplevede mobning via anonyme sms’er, hadegrupper på Facebook og deling af private billeder.

Ifølge Dansk Center for Undervisningsmiljø er elever helt ned på ti år ramt af digital mobning.

Eleverne i undersøgelsen kom selv med løsningsforslag, som betyder, at både forældre, lærere og eleverne selv skal på banen.

Børnenes egen guide til at undgå digital mobning:

  • Der skal i de enkelte klasser oprettes klasseregler for, hvordan man opfører sig på nettet, og ikke mindst for, hvordan man ikke opfører sig på nettet.

  • Eleverne skal undervises i webetik. Her kan laves øvelser i, hvad det betyder, når man skriver en given ting på nettet, og hvilke konsekvenser det kan få for den, det går ud over.

  • Inddrag socialforvaltning, skole og politi (SSP), og få politiet til at fortælle eleverne, hvad konsekvenserne er, hvis mobningen på de sociale medier overskrider loven.

  • Forældrene skal have et bedre kendskab til de digitale platforme, så de opnår en større forståelse for de nye steder, børnene færdes.

  • Forældrene skal huske at spørge ind til børnenes dag på nettet, lige så vel som at de spørger ind til børnenes dag i skolen.

Facebook
Twitter