Samsø til kamp mod havbrug: Lokalpolitikere skriver åbent brev til Folketinget

Politikerne på Samsø frygter for fuglelivet og for forurening af øens store kystområde.

Der findes cirka 20 havbrug i Danmark.

- Fri os for havbrug.

Sådan lyder budskabet i et åbent brev, som politikerne på Samsø vil skrive til Folketinget, efter regeringen er kommet med et lovforslag, der vil lempe reglerne for etablering af nye og større havbrug i de danske farvande.

Lokalpolitikerne har svært ved at forstå, at et flertal i Folketinget vil tillade flere havbrug. De mener nemlig, at det vil være et stort tilbageskridt at give lov til nye havbrug i Kattegat.

- Det kan jo egentlig sammenlignes med, at man leder spildevand direkte ud i havet, mener Michael Kristensen, der er formand for teknik- og miljøudvalget på Samsø (S).

En rapport har allerede udpeget store områder i Kattegat, hvor de nye havbrug kan ligge, men Michael Kristensen og resten af kommunalbestyrelsen er bange for konsekvenserne.

- Vi har meget natur og kystnærtmiljø. Vi er bekymrede over den sårbarhed, som er omkring vores havmiljø. Ikke mindst den påvirkning der er af tungmetaller, medicinrester og hundredvis af ton kvælstof fra havbrug, siger han.

Det kan ifølge udvalgsformanden gå ud over badevandet ved strandene på Samsø og øens fredede fugleområder.

Tilhængerne af havbrug mener, at forureningen kan klares ved at lade den opsuge af muslingefarme andre steder i Kattegat, men Michael Kristensen har et helt andet forslag.

- Man kunne jo etablere et fiskeopdræt på land, hvor man bruger havvand, og får det renset på lige fod med spildevand fra private, så man er sikker på, at denne her forurening ikke belaster havmiljøet, mener han.

Djursland er politikerne også imod nye havbrug, og næsten 4.600 borgere har skrevet under på en protest.

LA: Gode grunde til mere havbrug

Christiansborg kan Liberal Alliances fiskeriordfører, Carsten Bach, dog se mange gode grunde til at indføre mere havbrug.

- Når man sammenligner med svineproduktion, er havbrug på alle parametre mange gange mere miljøvenligt. Jeg synes, at det er godt, at vi får udnyttet havareal til miljøvenlig produkti0n af fødevarer, siger han.

Samtidig peger han på, at hvis havbrug udleder mere kvælstof, så skal de reducere den andre steder tilsvarende.

- Der bliver ikke lavet om på miljøbeskyttelsesloven, og vi har Europas strengeste regler for tungmetaller og medicinrester, mener han.

Facebook
Twitter