Se kortet: Her vil regeringen udvide motorvej E45

Socialdemokratiske borgmestre er tilfredse med regeringens planer om flere spor på E45 i Østjylland.

Regeringen vil tage de indledende skridt til at udvide E45 til seks spor fra Vejle til Aarhus Nord, og det vækker jubel i nabokommunerne.

Motorvejen er 40 år gammel og skabt til mindre trafik end i dag, så derfor er den socialdemokratiske borgmester i Horsens, Peter Sørensen, glad for, at man sætter gang i undersøgelsen.

- Vi bor i et område, hvor pendling er en stor del af borgernes liv, så vi skal have noget fremkommelighed på vores motorvej, mener han.

Peter Sørensen har sammen med sin borgmesterkollega i Skanderborg flere gange gjort opmærksom på problemerne på E45.

Udvidelsen på de sorte strækninger kræver en VVM-undersøgelse, mens den røde strækning allerede er planlagt.

Derfor er det positivt, at regeringen nu vil sætte 48 millioner kroner af til en VVM-undersøgelse, siger borgmester Jørgen Gaarde (S) i Skanderborg.

- Når man kører på E45, kan man hver eneste morgen se, at det her problem skal løses, hvis folk skal komme frem og tilbage på arbejde inden for rimelig tid, og varer skal nå frem, siger han.

Udvidelsen kræver dog en VVM-undersøgelse på den 16 kilometer lange strækning mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord og den 35 kilometer lange strækning mellem Hornstrup ved Vejle og Skanderborg Syd.

Her vil regeringen foreslå at afsætte 48 millioner kroner til en undersøgelse, som er første skridt til at udvide motorvejen med to spor, et i hver retning.

Det er allerede besluttet, at motorvejen mellem Aarhus Syd og Skanderborg S skal udvides til seks spor ved at inddrage midterrabatten, og arbejdet er planlagt til at stå færdig i 2019.

Planerne om at udvide E45 skyldes, at der på store dele af motorvejen i dag er trængselsproblemer i myldretidsperioderne og omfattende kødannelse ved trafikulykker og andre hændelser.

Med den trafikvækst, som transport-, bygnings- og boligministeriet forventer, vil E45 derfor mere og mere fremstå som en trafikal flaskehals med kritisk trængsel på store strækninger

Det er blandt andet de mange lastbiler, der på grund af deres lavere hastighed, gør det svært at komme frem i tæt trafik. På de firesporede delstrækninger af E45 betyder det reelt set, at personbilerne har et spor i hver retning det meste af døgnet.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forklarer, at han og regeringen derfor vil forbedre fremkommeligheden på E45 i Østjylland.

- Det ser skidt ud i øjeblikket. Trafikken bevæger sig for langsomt især i myldretiden. Der er for mange lastbiler, der optager højre spor, så bilerne kun har venstre spor. Det går for langsomt, og der er for meget trængsel, siger han.

VVM-undersøgelsen vil tage to år for hver af de to strækninger.

Facebook
Twitter