Seks skraldespande skal afløse én stor: Affald fra skibe skal nu sorteres i stor dansk havn

90 procent af skibenes affald i Aarhus skal sorteres i 2030, lyder målet.

OPDATERET 08/07/2020 14:22: Esbjerg Havn tilbyder også en affaldssorteringsordning i et containersystem, havnen selv har udviklet og brugt i et halvt år. Det fremgik før af artiklen, at Aarhus var den første havn, hvor det skete.

En tegning af et æbleskrog. Og en anden af en flaske.

Der er tydelige symboler på de seks containere i et hjørne af Aarhus Havn, og der står 'card board' og 'bio waste' i stedet for pap og organisk affald på beholderne. Skiltene skal nemlig kunne forstås af sømænd fra hele verden.

For den affaldssortering, som de fleste kender fra skraldespandenes mange rum derhjemme, er ved at rykke ind på de danske erhvervshavne.

For det er ikke nogen selvfølge, at den sortering af skraldet, der sker i villavejenes indkørsler, også sker med skibenes affald i danske havne. Her har det blot været delt op i farligt affald og restaffald.

Det skal et pilotprojekt på Aarhus Havn gøre op med. Brancheorganisationen Danske Havnes mål er, at 90 procent af affaldet fra skibe i danske erhvervshavne skal være sorteret i 2030.

Ryger i én stor container

På Aarhus Havn er teamleder Johnny Præst denne sommermorgen ved at flytte en sæk med pølsebrød, plastemballage og dåser, der er blevet smidt i den beholder, der egentligt er beregnet til olierester.

- Her i starten er vi nødt til at kontrollere, at affaldet ryger i de rigtige containere, men fremadrettet regner vi selvfølgelig med, at besætningerne sorterer affaldet på båden og putter det i de rigtige containere, understreger han.

- Forhåbningen er, at vi får en mere bæredygtig havn, fordi vi kan bruge alle de ressourcer, der nu bliver smidt væk i restaffald. For andre steder på havnen ryger det hele i én stor container uden at blive sorteret, og det vil vi gerne ændre.

På mange skibe sorterer mandskabet allerede affald, forklarer Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning ved Danske Rederier.

- Hvis du som sømand har brugt meget arbejdstid ombord på at sortere affald i tolv forskellige beholdere, så er det en lang næse at få, hvis det bare ryger i én container, når du når i havn, siger hun.

Rederi sorterer i forvejen

Aarhus Havns projekt foregår i et samarbejde med rederiet Finnlines, hvis skibe inddeler sit affald i seks forskellige containere i stedet for som hidtil at smide det hele i én beholder.

Aarhus Havn får cirka 200 ton usorteret affald fra skibe, der anløber havnen om året. Det er tidligere sendt til forbrænding, men nu skal meget af det genbruges.

Det sker dog ikke fra den ene dag til den anden, men som en løbende udvidelse af affaldssorteringen, forventer havnens tekniske chef, Anne Zachariassen.

- Jeg vil tro, at vi bruger resten af året på at samle data fra dette projekt, og så kommer der i løbet af næste år en eller to ekstra affaldsstationer op.

Forskel på skibes behov

Der er nemlig stor forskel på behovet hos de skibe, der lægger til i Aarhus havn.

- Et skib, der sejler i rutefart fra Helsinki, genererer ikke så meget affald som et skib, der kommer fra Sydamerika, siger Anne Zachariassen.

For at nå målet om sortering af 90 procent af affaldet er det vigtigt at have erfaringerne med fra Aarhus Havn, mener Kasper Ullum, miljørådgiver i Danske Havne.

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt affaldsmængderne og typerne af affald, der kommer fra skibene. Og få undersøgt, hvad affald der kan genbruges mere af.

For skibene sorterer ikke nødvendigvis efter de standarder, der gælder i en dansk havn. De gør det efter internationale standarder eller EU-standarder, forklarer Kasper Ullum.

- Derfor handler det meget om vidensdeling. Når Aarhus Havn har et projekt som dette, skal erfaringerne deles, så andre havne kan overveje, om de kan bruge det.

Rederier vil hurtigt videre

Den tanke er brancheorganisationen Danske Rederier med på, fortæller Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning.

- Det er en rigtig fin målsætning. Men vi så gerne, at den blev speedet op, så den var klar før 2030. I sidste ende handler det om at passe på vores have. At sørge for, at affaldet ikke ender i havet, er det allervigtigste her.

Faktisk synes hun, det er på høje tid, at affaldsregler for havne og skibe bliver mere ensartede. For motivationen ryger, hvis skibenes mandskab sorterer forgæves.

- Det tror jeg, at vi alle sammen kender, når vi sorterer køkkenaffaldet og forsøger at lære børnene det, siger Maria Skipper Schwenn, der til gengæld er glad for det aarhusianske forsøg.

- Det er en rigtig god løsning, og jeg er glad for, at vi har havne og en brancheorganisation, som tager teten og sætter sig et mål.