Skal toget igennem børneværelset? Husejere må vente i usikkerhed

Transportministeriet slukker håb om hurtig afklaring for bekymrede husejere syd for Aarhus.

Thomas Sirius Andersen risikerer at få et nyt togspor igennem sit hus i Solbjerg. Og han skal ikke regne med at få en afklaring før sidst på året, siger Transportministeriet. Først da afgøres det, hvilken af tre mulige linjeføringer syd for Aarhus, som Bane Danmark vil anbefale. (Foto: Eigil Andersen © Dr Østjylland)

Kommer der en jernbane i baghaven? Eller skal huset eksproprieres for at give plads til en hurtigere jernbanestrækning?

Det er situationen for mange boligejere syd for Aarhus. 54 boligejere risikerer ekspropriation og næsten 1400 risikerer at få togskinnerne tæt forbi, viser Bane Danmarks tal.

Der er nemlig hele tre bud på, hvor en kommende jernbanestrækning mellem Hovedgaard og Hasselager syd for Aarhus skal ligge. Hvis den overhovedet bliver vedtaget.

Derfor var der også lettelse, da både Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis ordførere i januar lovede at arbejde for en hurtig afklaring. Men nu skyder transportministeriet det håb ned.

Loven kræver, at undersøgelserne af mulige miljøpåvirkninger, VVM-undersøgelsen, først skal være færdige og alle høringsfrister overholdt. Derfor kan forligskredsen bag Togfonden først vælge en linje sidst på året, fastslår ministeriet.

Det fornyer frustrationen hos borgerne. Thomas Sirius Andersen bor i Solbjerg lige der, hvor en af de mulige toglinjer kan komme til at ligge. Faktisk igennem badeværelset og børneværelset i huset på Solbjerg Hovedgade.

- Vi lever i uvished - i et vakuum - og kan ikke rigtigt komme nogen vegne, siger han.

Derfor var Thomas Sirius Andersen også glad for at høre, at flere politikere ville have truffet en beslutning hurtigt.

- Det syntes jeg da var dejligt. Jo hurtigere, vi kan få situationen afklaret – uanset hvad resultatet bliver – jo før kan vi forholde os til fremtiden, forklarer han.

Men han var også skeptisk over for, om løfterne kunne holde.

- Bane Danmark har været gode til at melde planen for forløbet ud, så jeg undrede mig lidt, da politikerne erklærede sig klar til at tage beslutningen på 14 dage, siger Thomas Sirius Andersen.

DF: En streg i regningen

Det var transportordførerne for Socialdemokraterne, Rasmus Prehn, og Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, der i starten af februar mente, at der burde tages en hurtig beslutning af hensyn til borgerne. Og Kim Christiansen erkender, at ministeriets melding er en streg i regningen.

- Vi har fået besked af ministeriet om, at der er en procedure, hvor Banedanmark tilsyneladende skal anbefale en linjeføring, før vi politisk kan træffe en beslutning. Min intention er stadigvæk, at vi skal træffe en beslutning så hurtigt som muligt, siger Kim Christiansen.

Han mener, at modstanden skyldes, at VLAK-regeringens partier ikke var med i forliget om Togfonden, der blev indgået i 2013 for at sikre superlyntog, der skal køre mere end 200 kilometer i timen.

- Jeg har også været så mange år i politik, at jeg ved, at 90 mandater kan beslutte noget. Det her handler om at finde et politisk flertal, der vil noget andet, siger han.

Kim Christiansen anerkender, at VVM-undersøgelsen skal på plads.

- Men den er lavet og blandt andet i Solbjerg har Banedanmark præsenteret den på borgermøder. Jeg mener egentligt, at grundlaget ligger der nu, og Banedanmark skal tage en beslutning om hvilken linjeføring, de synes, er den bedste. Og så skal vi politisk træffe en afgørelse.

Borgerne i Solbjerg fik efter de politiske meldinger en forhåbning om en hurtig beslutning. Og Kim Christiansen fastholder, at det må kunne gøres hurtigere end til efteråret.

- Banedanmark kan jo bare se at få stukket den linje ud, siger han.

- Vi skal politisk træffe en beslutning hurtigst muligt og gerne i foråret. Det er der tilsyneladende rigide regler, der gør, at vi ikke kan. Men jeg mener ikke, at hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet skal skoses for at ville have en hurtig beslutning, siger Kim Christiansen.

- Tværtimod burde flere partier hoppe med på den vogn, så vi kunne et politisk flertal og få fremmet en beslutning om den linjeføring.

Den nye bane bliver elektrificeret, og det forventes, at den nye strækning vil nedbringe rejsetiden med seks minutter mellem Aarhus og Horsens.

Facebook
Twitter