Sørens forsøg som falsk tolk får tolkevirksomhed til at stramme op

Der er kommet skrappere krav til tolke, efter at Sørens Rasmussen blev ansat uden at kunne sproget.

Der kommer nu kvalitetskontrol med den måde, hvorpå Region Midtjylland ansætter tolke.

Og det var netop det, der var håbet, da Søren Rasmussen lod sig ansætte som tolk i swahili uden at kunne sproget, som Information skriver i dag.

Søren Rasmussen blev blandt andet tilbudt job i Tolkdanmark, som står for tolkningen på sundhedsområdet i tre af landets fem regioner, nemlig Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland.

Afdelingschef Dorte Christensen fra Region Midtjylland siger, at det slet ikke dur, at man bare kan gå ind fra gaden og blive tolk.

- Det er selvfølgelig uacceptabelt. Det er vigtigt for os, at tolkene har en kvalitet, hvor vores patienter kan føle sig sikre. Det kan jo have katastrofale følger for den enkelte patient, hvis der er en fejltolkning, siger hun.

Regionen gik derfor til Tolkdanmark, som 24. august straks stoppede med at nyansætte tolke.

Derefter har bureauet lavet en ny procedure.

- De har åbnet op igen og garanteret os, at der er en sprogtest. Vi er trygge ved den procedure, hvor de sprogtester samtlige tolke, siger Dorte Christensen.

Hos Tolkdanmark er kvalitets- og udviklingschef Phillip Aller brandærgerlig over, at der skulle sådan en sag til for at opdage, at der er et hul.

Han forklarer, at bureauet før testede de 44 sprog, som størstedelen af deres opgaver ligger indenfor, da sprogområdet er meget komplekst. Nu tester de 74 sprog, har længere tests og tager ikke tolke ind, som de ikke kan teste.

- Men jeg synes næsten, at sagen er kærkommen, da den vil højne kvaliteten i hele tolkebrancen, siger han.

Men afdelingschef Dorte Christensen siger, at det er et vanskeligt område, da tolk er ikke en beskyttet titel.

- Der er mange små sprog, hvor man skal oversætte fra et lille sprog til dansk, som også er et forholdsvis lille sprogområde. Så en certificering, positiv liste eller andet vil kunne hjælpe, da det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt mange kvalificerede tolke, siger hun.

Tolkebureauet siger til Ritzau, at de desuden vil genteste alle deres tolke og fortæller til DR, at de har udvidet testen til at blive mere specifik på de fagområder, hvor tolkene skal bruges. Det er for eksempel sundhedsområdet.