Spareplan for Aarhus Universitetshospital er lagt frem: 180 stillinger skal nedlægges

Der bliver lavere personalenormeringer i alle afdelinger. Planen skal nu i høring.

Sparekravet skyldes blandt andet sammenlægningen af fire hospitaler til ét stort supersygehus i Skejby ved Aarhus, som har givet en flytteregning på en milliard kroner. (Foto: Gitte Hansen DR Østjylland © dr)

I dag fik medarbejdere på Aarhus Universitetshospital at vide, hvordan deres afdeling bliver ramt, når besparelserne træder i kraft.

Selvom Region Midtjylland i går mere end halverede sparekravet til hospitalet fra 325 millioner kroner i 2019 til 150 millioner kroner, så rammer sparekniven alligevel hårdt.

Beløbet svarer nemlig til et farvel til 180 stillinger.

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg siger, at det kendetegner besparelserne, at det er mange mindre besparelser, som vil blive lavet stort set overalt på hospitalet, og at der bliver nedlagt 180 stillinger.

- Jeg synes ikke, det er en grønthøster, for vi har fundet nogle steder, hvor det kan realiseres, uden at det kompromitterer vores profil. Men der bliver lagt pres på alle afdelinger, da vi ikke har fundet et eneste område eller fag, hvor vi kan skære væk, for det er ikke virkeligheden på hospitalet, siger han.

Patienterne kan dog roligt komme på hospitalet, mener han.

- Vi går ikke på kompromis med noget som helst i retning af patientsikkerhed. Der vil komme lidt mere pres på, når man fjerner 180 stillinger, men vi har et godt samarbejde med de andre hospitaler i regionen, og der vil være opgaver, som bliver afhjulpet af dem.

Mangler 425 millioner kroner efter flytning

Årsagen til besparelserne er, at det har været langt dyrere end ventet at samle sygehusafdelingerne på det nye supersygehus i Skejby samt et effektiviseringskrav på otte procent.

Der mangler 425 millioner kroner årligt, for at Aarhus Universitetshospital grundlæggende er i økonomisk balance. Men i stedet for at spare beløbet på én gang, ønsker regionsrådet at udsætte dele af besparelsen, så den indfases over fire år.

Spareplanen skal nu sendes i høring blandt hospitalets medarbejdere.

Her er forslagene:

  • Tværgående spareforslag: Det er fælles tiltag om mindre brug af for eksempel merarbejdsaftaler, bedre arbejdstidsplanlægning, sikring af overensstemmelse mellem funktionstillæg og funktioner samt reduktion af telefonabonnementer, som i alt skal give ti millioner kroner.

  • Afdelingernes spareforslag: Hospitalsledelsen vurderer, at der er sparetiltag for 109 millioner kroner, som kan gennemføres i 2019. Det er forslag, som betyder en generelt lavere personalenormering i alle afdelinger. Desuden er der besparelser på ledelse, administration, stabe og klinisk administrative funktioner samt kursusudgifter. Disse besparelser betyder nedlæggelse af cirka 180 stillinger, hvoraf cirka 40 stillinger er ledige.

  • Forslag under afklaring: Desuden er man ved at afklare flytning af funktioner eller kapacitet til andre regionshospitaler og hjemtrækning af patienter og behandlinger fra andre regioner. Mange forslag kræver aftaler med andre hospitaler, og de vil kun få en begrænset effekt i 2019. Desuden er der nogle få forslag, som kræver godkendelse af Regionsrådet. I alt vil forslagene kunne spare 16 millioner kroner i 2019 på de sparetiltag, som er under afklaring.

  • Stop for udgifter: Hospitalsledelsen lægger op til at spare 15 millioner kroner gennem et totalt stop for udgifter til tilpasning af lokaler efter indflytning, parkeringsforhold, omklædningsrum, skilte, almindelig vedligehold og øvrige udgifter i forbindelse med ibrugtagning af nye bygninger.

  • Kilde: Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter