Spritnyt demensafsnit i Aarhus står gabende tomt på grund af personalemangel

Rådmand sov på plejehjemmet i nat og varsler nu højere tillæg til medarbejderne.

Venstre-rådmand Christian Budde fra Aarhus sov på plejehjemmet Skovvang i nat. Her er der store problemer med rekruttering og fastholdelse af personale.

Søvnen var knap gnedet ud af øjnene onsdag morgen, før sundhedsrådmand Christian Budde (V) varslede bedre forhold for medarbejderne på plejehjemmet Skovvang.

Natten tilbragte han på det aarhusianske demensplejehjem, der lige nu kæmper for at rekruttere ansatte nok og for nylig fik kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg vil meget gerne helt konkret kigge på, om vi kan finde en form for tillæg til de dygtige medarbejdere, der er herude. Det er et specialiseret plejehjem med demente borgere, og det kalder på noget ekstra, siger Christian Budde.

I øjeblikket står 25 værelser på et spritnyt afsnit tomme og klar at tage mod beboere – uden at der er personale til at tage dem i brug.

For Skovvang, der er Aarhus Kommunes specialplejehjem for borgere hårdt ramt af demens, har store problemer med at skaffe personale.

I øjeblikket er der 23 ledige stillinger. Det er cirka hver tiende stilling, der ikke er besat, og det betyder altså, at 25 boliger må stå tomme, siger plejehjemschef Annette Secher.

- Lige nu kan vi ikke åbne, fordi vi simpelthen ikke kan skaffe personale nok til det. Hvis vi åbnede med det personale, vi har, så ville vi skulle smøre det tyndere ud – og det er i forvejen lige til øllet, siger hun.

Christian Budde fortæller om udfordringerne på plejehjemmet Skovvang:

Plejehjemmet Skovvang har et højt sygefravær og derfor et stort forbrug af vikarer. Det er en dyr og dårlig løsning, siger Annette Secher.

- Det, at der hele tiden er skiftende personale, gør jo noget ved kontinuiteten, og det sætter et rigtigt stort pres på de faste medarbejdere, der hele tiden skal være på, siger hun.

Professor: Sosu-mangel bliver større

Formanden for pårørenderådet på Skovvang, Benny Svinth Nielsen, kan godt mærke, at der mangler personale.

- Man går jo rundt med en utryghed og en uvished om, hvorvidt ens kære får den omsorg og pleje, de har behov for i den tilstand, de nu er i, siger han.

Benny Svinth Nielsen er formand for pårørenderådet på Skovvang. Han mærker tydeligt, at der mangler personale.

Problemet med at skaffe ansatte til plejehjemmene rammer især i de store byer lige nu. Det fortæller professor Tine Rostgaard fra Roskilde Universitet, der forsker i ældrepleje.

Situationen i Aarhus med et tomt afsnit på grund af personalemangel overrasker derfor ikke hende.

- En undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viste sidste år, at næsten halvdelen af alle sosu-jobopslag forblev ubesatte eller blev besat af personer, der ikke havde en uddannelse indenfor området, siger hun.

Tine Rostgaard siger, at manglen på sosu-ansatte bliver større de kommende år, hvis det ikke gøres mere attraktivt at arbejde i ældreplejen.

- Det kan man gøre på mange måder: Det kan være løn, arbejdsvilkår eller anerkendelse af det faktisk meget fine arbejde, der bliver gjort i sektoren, siger hun:

- Eller også skal vi tænke helt anderledes og have mere familie og folk fra den frivillige sektor ind. Det er ikke noget, vi nødvendigvis ønsker os, men det er noget, mange peger på, siger Tina Rostgaard.

Hård kritik fra styrelse

Sosu-assistent Malene Nielsen er ansat på Skovvang, hvor hun har arbejdet med demente i 16 år. Hun ved godt, at det kræver noget særligt at have med meget demente mennesker at gøre.

- Det er ikke hvem som helst, man kan rekruttere til det her. Man skal kunne være i det. Jobbet i sig selv, når man arbejder med mennesker med demens, gør jo også, at man bliver fyldt op. Man er på 24-7, når man er her, fortæller hun.

- Dem, der er på arbejde, får flere opgaver og mere travlt, siger sosu-hjælper Malene Nielsen.

Hverdagen på Skovvang er tydeligt præget af krævende beboere, højt sygefravær og mange vikarer. Det kan mærkes, siger Malene Nielsen.

- Det kan godt være frustrerende. Dem, der er på arbejde, får flere opgaver og mere travlt. Men vi kommer også til at mangle noget faglighed i forhold til kendskab til demens, siger hun.

For nylig fik Skovvang hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed for blandt andet manglende dokumentation af plejen. Og det kan tilskrives personalemanglen, mener plejehjemschef Annette Secher.

- Hele den manglende stabilitet i personalesituationen, som også påvirker vores ledere, gør, at med så få ressourcer bliver fokus først og fremmest på at få ting til at fungere i praksis. Men jeg ved, at de arbejder benhårdt, også på dokumentationsdelen, siger hun.

Kommunernes Landsforening vurderer, at der vil mangle 16.000 sosu-uddannede i 2030 - om otte år. Behovet er 109.000 sosu'er til den tid, men ifølge en analyse vil der kun 93.000 til rådighed.

Der skal kæmpes på mange fronter, hvis det skal lykkes kommunerne at skaffe flere sosu-uddannede til plejehjemmene og hjemmeplejen, lyder det fra Michael Ziegler, formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.

- Det handler om at få flere til at søge ind på uddannelsen og reducere frafaldet, at styrke rekruttering og fastholdelse. Om kompetence- og karriereudvikling. Om at flytte flere fra deltid til fuld tid. Det handler også om at fastholde vores ældre medarbejdere i flere år, før de går på pension, siger han.

Ved indgangen til plejehjemmet Skovvang vil Aarhus-rådmand Christian Budde ikke sætte størrelse på det varslede ekstra-tillæg til medarbejderne.

I dag tjener en nyuddannet sosu-hjælper i gennemsnit 27.000 kroner inklusive pension og tillæg om måneden.

- Men jeg tænker, at signalet er meget tydeligt. Så lad os vende tilbage til det med kroner og ører.