Stor sparerunde på plads i Region Midtjylland: Sygehusafdelinger flyttes, mens psykiatrien styrkes

Budgetforlig i nat: Region Midtjylland sparer 267 mio. kroner, men vil bruge 50 mio. til bedre psykiatri.

Et bredt forlig i Region Midtjylland vil spare 267 mio. over to år. Men psykiatrien får samtidigt et løft på 50 mio. kroner. (ARKIVFOTO) (Foto: Kim Haugaard © Scanpix)

Region Midtjylland vælger at styrke psykiatrien med 50 millioner kroner i nyt budgetforlig, der ellers rummer store besparelser.

Budgetaftalen indeholder besparelser for i alt 267 millioner kroner for de kommende to år. Alle 11 partier i regionsrådet i Midtjylland er med i budgetforliget og skrev sent natten til onsdag under på den nye budgetaftale.

Sparerunden er nødvendig, fordi udgifterne stiger til hospitalsmedicin, lægernes kliniske videreuddannelse, tilskudsmedicin og tjenestemandspensioner, oplyser regionen.

Besparelserne skal primært findes ved flytninger og sammenlægninger af hospitalsafdelinger, færre udgifter til medicin, og så skal der hentes gevinster ved at digitalisere arbejdsgange.

Det betyder blandt andet, at sygehuset i Randers må sige farvel til behandling af brystkræft, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, der skal samles i Aarhus og Viborg.

Grønthøsteren fravalgt

- Vi har fravalgt at gennemføre besparelser som en grønthøster, der skærer forholdsmæssigt ens overalt. I stedet vil vi gerne have fokus på at gennemføre strukturændringer, der samler behandlingstilbud og på den måde opnå nogle stordriftsfordele, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Mens der generelt er behov for at spare, så fandt politikerne altså en pose penge på 50 millioner kroner om året til psykiatrien, der kan se frem til mere personale og flere sengepladser.

- Nu begynder vi at tale om beløbsstørrelser, som faktisk vil kunne mærkes ude i psykiatrien, siger Mikkel Rasmussen i regionsrådet fra Psykiatrilisten, som stillede op med bedre psykiatri som mærkesag.

Håb om færre genindlæggelser

Mikkel Rasmussen mener, at de ekstra penge til psykiatrien gør en forskel.

- Hvis vi får en bedre normering og flere varme hænder på afdelingerne, så bliver vi faktisk i stand til at give en bedre behandling. Vi kan også nedbringe tvang, og når vi giver en bedre behandling og en bedre overgang til eget hjem, så kan vi måske undgå de mange genindlæggelser i psykiatrien, siger han.

Mikkel Rasmussen er også tilfreds med, at man i budgetforliget lægger op til, at man skal satse på mere ikke-medicinsk behandling af psykiatriske patienter. Og han glæder sig også over, at de tværfaglige teams med socialrådgivere, læger og pædagoger, der hjælper patienter i ungdomspsykiatrien derhjemme, nu bliver permanente.

Anders Kühnau glæder sig til gengæld over, at alle partier bakker op om budgetaftalen.

- Jeg tror, at det er udtryk for, at vi har haft en proces, hvor alle føler sig hørt, siger han.

Besparelser på kollektiv trafik fastholdes

Besparelserne fastholdes også på den kollektive trafik, hvor flere regionale busruter skal lukkes. Hvilke er endnu ikke afgjort, men regionsrådspolitikerne er blevet enige om at fastholde besparelser på mindst 46 millioner kroner.

I Gedved nord for Horsens, hvor der bor knap 3.000 indbyggere, frygter man, at bus 107 bliver ramt. Den tager hver dag folk med på ruten mellem Horsens og Skanderborg - og retur.

Blandt andre Birgitte Feldborg. Hendes tvillingedrenge kører med bussen til gymnasiet.

- Hvis jeg skulle hente dem om eftermiddagen, ville jeg ikke kunne passe mit arbejde. Hvis bussen ikke fandtes, ved jeg ikke, hvordan vi skulle få tingene til at hænge sammen, siger hun.

Regionens samlede budget er på knap 29 milliarder kroner.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter