Superresistent tarmbakterie breder sig

Dobbelt så mange patienter har fået CPE-bakterier. En stor sundhedstrussel, mener forsker.

Antallet af danske patienter med den resistente CPE-bakterie er fordoblet fra sidste år. Forbruget af antibiotika skal sænkes, hvis det skal modvirkes, siger professor. (Foto: Jonas Vandall Ørtvig © Scanpix)

Vi står midt i en epidemi, der kan koste mange menneskeliv.

Sidste år fandt lægerne 63 danskere med den frygtede CPE-bakterie, og det er dobbelt så mange som året før.

Professor Svend Ellermann-Eriksen fra klinisk mikrobiologisk afdeling i Aarhus har været med til at spore CPE-bakteriens indtog i Danmark, og han er bekymret.

- Det er en af de største trusler mod vores sundhed, siger Svend Ellermann-Eriksen.

- Den er resistent overfor næsten alle de antibiotika, vi har. Og den kan endda erhverve resistens overfor de sidste, så vi slet ikke har noget at behandle med.

CPE-bakterien er kommet til os fra udlandet, og vi har selv taget den med hjem efter rejser.

- Det sker der ikke noget ved, for den bliver holdt nede af andre bakterier, indtil vi får antibiotika. Så dør de andre bakterier, og så kan den resistente bakterie kan blomstre op, siger Svend Ellerman-Eriksen.

Det bliver et problem, hvis ældre eller svagelige så bliver smittet med bakterien. Heldigvis er der modtræk mod den farlige bakterie.

- Vi kan sænke vores antibiotika-forbrug. Så hjælper vi ikke bakterien for meget på vej, når den kommer ind i landet.

- Vi har set med andre resistente bakterier, at det er lykkedes at holde dem på et lavt niveau, hvis vi bruger mindre antibiotika, siger Svend Ellermann-Eriksen.

Han understreger, at det er nu, mens antallet af patienter er lavt, at epidemien kan stoppes fra udvikle sig.

Hvad er CPE?

  • CPE er en samle-betegnelse for flere almindeligt forekommende tarmbakterier, der er modstandsdygtige overfor antibiotika-gruppen carbapenem.

  • CPE står for Carbapenemase-Producerende Entero-bakterier.

  • CPE-bakterierne giver oftest urinvejsinfektioner, men kan også give blodforgiftning og andre alvorlige infektioner, især hos patienter med kroniske sygdomme.

  • CPE-bakterier er ofte så resistente, at der kun er få eller ingen antibiotika, der kan behandle infektioner.

  • CPE anses af det europæiske sundhedsagentur, ECDC, som den alvorligste resistenstrussel i Europa. Kilde: Statens Serum-institut.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk