Svampe udrydder træer

En svampesygdom har udryddet næsten alle asketræer i Danmark.

En svampesygdom har udryddet næsten alle asketræer i Danmark. (Foto: Annette Jespersen © DR)

En svampesygdom har udryddet næsten alle asketræer i Danmark, og det har betydet, at Kina har lukket for importen af asketræer.

Dansk Skovforening, som repræsenterer skovbruget, har regnet sig frem til, at det vil koste skovejerne 25-30 millioner kroner, at Kina har lukket for importen af asketræer.

- Det er noget, der giver et økonomisk slag for os. Det er der ingen tvivl om, siger Johan Tesdorf fra Rathlousdal Gods ved Randers.

Der står mange asketræer i skovene og langs fjordene, og især Kina har været en stor importør af de sygdomsramte træer, men i november indførte Kina et importstop med begrundelsen: Risiko for smittespredning af svampene.

- Det er da bekymrende at Kina som en af de store importøre af asketræer på nuværende tidspunkt har sat et importforbud, siger Johan Tesdorf.

EU er blevet inddraget for at få ophævet importforbuddet på grund af risikoen for store økonomiske tab for skovejerne.

Johan Testorp spår dog ikke asketræerne en lang fremtid i Danmark.

- Jeg tror, at asketræerne udgår som art i Danmark, fordi der er ikke nogen, der er interesseret i at plante asketræer på nuværende tidspunkt.