Thomas laver grøn plast og udfordrer kritikere af havneudvidelse i Aarhus: ’Klimakrisen kræver handling’

De afgørende politiske forhandlinger om den omdiskuterede havneudvidelse begynder i dag.

Aarhus-virksomheden Pond har opfundet en biobaseret "lim" som kan binde naturfibre sammen. Det kan bruges i produktion af blandt andet møbler og tekstiler. Direktør Thomas Brorsen Pedersen mener, at en havneudvidelse er nødvendig, hvis produktet skal fragtes rundt i verden. (Foto: © Andreas Bang Kirkegaard)

Med havneudvidelsen i Aarhus er der udsigt til en regulær klimakatastrofe.

Kritikere af det store projekt i landets næststørste by har ikke lagt fingre imellem, når de har deltaget i utallige debatter de seneste måneder.

Men på dagen, hvor de afgørende politiske forhandlinger om havneudvidelsen begynder, fremhæver den klimavenlige iværksættervirksomhed Pond netop klimakrisen som et godt argument for at gennemføre projektet.

Thomas Brorsen Pedersen på sit lager på Aarhus Havn. (Foto: © Flemming Nielsen - DR Østjylland)

Administrerende direktør Thomas Brorsen Pedersen har planer om at producere store mængder plantebaseret plastik, der kan bruges i både møbel-, tøj- og bilindustrien. For nylig fik han gigantiske Adidas som kunde.

- Det langsigtede perspektiv i den grønne omstilling er gået tabt i diskussionen. Isoleret set er der en klimabelastning med udvidelsen af Aarhus Havn, men det står ikke mål med, hvad vi kan hente ind, siger han.

Ifølge Thomas Brorsen Pedersen er potentialet i hans produkt rigtig stort – det kan på lidt længere sigt erstatte den fossile plast, vi omgiver os med i mange produkter.

- Den fossile plast vil typisk udlede ti kilo CO2 per kilo plastmateriale i modsætning til vores, der vil suge to kilo CO2 per kilo materiale ud af atmosfæren. Det kan potentielt bruges inden for alle brancher, der bruger plast, siger han.

Vil løfte diskussionen op

For at kunne fragte den nedbrydelige plastik ud til virksomheder rundt omkring i verden er der brug for mere kajplads og flere skibsafgange fra Aarhus Havn, påpeger Thomas Brorsen Pedersen.

- Den øgede adgang for skibe er den vigtige del i forhold til havneudvidelsen, siger han.

Kritikere fremhæver, at en udvidelse er skidt for havmiljø, herlighedsværdi i Aarhus og meget mere. Går du ikke op i det?

- Jeg har fuld forståelse for de synspunkter, der har været fremme. Nogle mister noget udsyn, nogle er bekymrede for miljøet, dyrelivet i havet og CO-aftrykket. Jeg så bare gerne, at vi løfter diskussionen lidt op og får den til at handle om den fremtid, vi er på vej ind i. Vi har brug for at få reduceret klimagasserne og gjort noget ved klimakrisen, siger Thomas Brorsen Pedersen:

- Det kræver, at vi ændrer vores måde at tænke mange ting på, herunder hvor vi producerer, og hvordan vi gør det, og hvordan vi transporterer det. Der bliver en havneudvidelse aktuel, siger han.

Men hvorfor skal du lige ligge på havnen – kan du ikke lige så lægge din produktion ved en motorvej?

- Via søvejen kan vi reducere vores klimaaftryk mest muligt. I vores tilfælde handler det om at skulle have råvarer ind i havnen. Færdigvarer skal ud i store mængder og potentielt i bulk. Det læsser man med gravko. Der er det vigtigt at være tæt på afskibning, siger han.

Sådan ønsker Aarhus Havn at udvide containerhavnen med cirka 100 hektar i to etaper. (© COWI Consult)

En analyse fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll viser, at hvis Aarhus Havn ikke udvides, så sejler fragtskibe til mere effektive havne i udlandet. Og det vil skade klimaet.

Ifølge professor Otto Anker Nielsen fra DTU Transport er en udvidelse af Aarhus Havn helt naturlig - også i et klimaperspektiv.

- Hvis havnen ikke er stor nok og ikke er konkurrencedygtig, er alternativet, at meget af godset vil komme til Hamborg og skulle køres med lastbiler.

- Det vil give dyrere transportomkostninger, mere trængsel på vejnettet og en større CO2-udledning i den samlede transportkæde, siger Otto Anker Nielsen.

Enhedslisten: Vi har ingen grøn løsning

I debatten om udvidelsen af Aarhus Havn har Enhedslisten været en af de mest kritiske stemmer.

Partiet kalder planerne for en ’klimakatastrofe’ og henviser til både anlægsfasen og det, de kalder følgevirkningerne af en havneudvidelse.

Selvom Pond mener, at en havneudvidelse vil gavne klimaet på lang sigt, får det ikke byrådsmedlem Thure Hastrup til at ryste på hånden.

Sådan ændrer udsigten sig fra Strandvejen i Aarhus, når havneudvidelsen er gennemført. Visualiseringen er lavet af COWI Consult for Aarhus Kommune. (Foto: © Cowi Consult, COWI Consult / Foto: © Cowi Consult, COWI Consult)

- Hvis vi tager det store perspektiv, så er hverken søtransport eller store dele af landtransporten i dag klimaneutral. De store dieseldrevne skibe forurener enormt meget, og vi har ingen løsning på kort sigt, siger han:

- Danmark skal være klimaneutrale i 2050, men i øjeblikket stiger udledningen af CO2, og det har det gjort i mange år, siger Thure Hastrup.