Thuvarakan måtte bruge det store horn for at redde cyklists liv: Letbanefører må ofte advare folk på skinnerne

Aarhus Letbane tyfonerer oftere end forventet for at advare folk på skinnerne.

Thuvarakan Kandasamy er frustreret over farlige situationer, der opstår, når han fører letbanen.

For letbaneførerne ved Aarhus Letbane kan hverdagen godt være utryg. Det er nemlig ikke altid lige nemt at forudsige, hvordan fodgængere og cyklister agerer i trafikken.

Letbanens store horn, tyfonen, er oftere i brug inde i byen, end den ellers burde være.

Letbaneføreren Thuvarakan Kandasamy og hans kollegaer har i flere situationer mærket adrenalinen pumpe rundt i kroppen, og det gør ham usikker.

- Der er tilfælde, hvor der lige pludselig er en, der hopper ud foran letbanen, og så har jeg ikke tid til at ringe på klokken. Der handler det hurtigt om at gøre den anden opmærksom på, at det er en farlig situation.

For Thuvarakan Kandasamy er der særlig én situation, der står helt klart for ham. En cyklist var nemlig på vej over skinnerne med høretelefoner på, og da cyklisten ikke hørte ham ringe med klokken, måtte han bruge tyfonen. Dét fik cyklisten til at stoppe op og nikke taknemmeligt til ham.

- Jeg tænker tit på, hvad der kunne være gået galt, hvis jeg ikke fik afværget situationen, siger Thuvarakan Kandasamy (Foto: Tina Vestergaard Andersen © Dr Østjylland)

Letbanen er nemlig udstyret med en almindelig klokke, men hvis en farlig situation opstår, må letbaneførerne gerne bruge tyfonen, og lyden af tyfonen er ikke ukendt inde i byerne.

Lyden er høj og slet ikke til at tage fejl af, og derfor har hensigten heller ikke været, at letbaneførerne skulle bruge den inde i byerne, fortæller letbanens direktør, Michael Borre.

Han har særligt bidt mærke i én bestemt situation ved Aarhus Universitet, der ofte skaber forvirring.

- Vi ser nogle gange fodgængere, der står og venter, fordi de skal se, om det er bussen eller letbanen, der kommer først. I de situationer kan der godt opstå en del uopmærksomhed.

Han fortæller, at der ikke er lavet nogen registrering på, hvor mange gange tyfonen bliver brugt, men han vurderer, at det sker oftere nu end før i tiden.

Ifølge ham giver det god mening, at letbaneførerne bruger tyfonen mere i takt med, at der er kommet flere letbanetog på skinnerne, og samtidig har de ulykker, som letbanen har været en del af, fået en del opmærksomhed.

Skilte og signaler er en mangelvare

Spørger man nogle af de fodgængere, der går over sporet, er det dog ikke alle, der blot er uopmærksomme.

Manglende skilte og signaler ved letbanesporet skaber også utryghed blandt fodgængerne mener Lene Kaldau, der for nyligt var en tur på legepladsen ved Aarhus´ hovedbibliotek Dokk1 med en flok børnehavebørn.

- Vi skulle over vejen, der hvor skinnerne er, og letbanen holdt stille. Vi stod længe og ventede, og da den ikke kørte, så valgte vi at gå over. Men så begyndte den pludselig at køre, da vi er på vej over sporet.

Lene Kaldau erkender, at de alligevel skulle have ventet, for at være helt sikre. Men hun synes, at der mangler både skilte og signaler, der kan hjælpe både fodgængere og cyklister med at komme sikkert over letbanesporet.

Der er også nogle, der tager lidt lettere på det med at passere sporet. Dorte Schiøler er en af dem, der ofte tager en lille smutvej over skinnerne.

- Jeg venter på, at letbanen kører. Når den så er kørt, går jeg over skinnerne i stedet for at gå hen til fodgængerfeltet.

Dorte Schiøler er ikke den eneste, der hurtigt smutter over skinnerne, og lige nu er klokken og tyfonen det eneste værktøj letbaneførerne har til at advare fodgængere og cyklister, men Thuvarakan Kandasamy ville helst være fri for at bruge tyfonen.

- Tyfonen er ret høj, så der er heller ikke nogen grund til, at vi chikanerer borgere, som bor, færdes og arbejder i området.

Kommunen overvejer løsning

Hos Aarhus kommune erkender de, at det ikke er den smarteste løsning at lade det være op til fodgængere, cyklister, bilister og letbaneførere selv at finde ud af at deles om pladsen omkring letbanen.

Særligt på Aarhus´ havnefront og i området omkring Dokk1 har det været et stort problem. Her ligger fortov, cykelsti og letbaneskinner i samme niveau.

Her ses pladsen omkring Dokk1 på Aarhus havn. (Foto: Tina Vestergaard Andersen © Dr Østjylland)

Morten Nicolaisen, der er specialkonsulent i Mobilitetsafdelingen i Aarhus kommune, forklarer, at kommunen er ved at kigge på en mulig løsning.

- Vi vil gerne have, at fortove, cykelstier, vejforløb og skinneforløb ligner hinanden forskellige steder i byen. Så ved man nemlig, hvor man er i sikkerhed, og hvor man skal kigge sig for.

Letbanefører Thuvarakan Kandasamy har ofte følt sig utryg, fordi han efterfølgende kommer til at tænke på, hvad der kunne være sket.

- I nogle situationer har adrenalinen virkelig pumpet, og jeg har været både bange og nervøs.