TIDSLINJE Mødte kritik og skimmelsvamp på sin vej - nu er supersygehus indviet

Supersygehuset i Skejby blev indviet i dag og er landets største hospital med en størrelse, der svarer til Ribe.

En stor dag blev i dag markeret i Aarhus, hvor supersygehuset Det Nye Universitetshospital på 500.000 kvadratmeter blev indviet. Men selvom der var stor glæde i dag, har stemningen omkring det nye hospital været svingende gennem årene.

Herunder er nogle af de vigtigste nedslag i perioden fra beslutningen om at skabe et nyt sygehus frem til den officielle indvielse.

2005: Beslutning om at igangsætte nyt sygehusbyggeri

I februar 2005 beslutter det daværende Århus Amtsråd at igangsætte planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU. Projektet overtages af regionsrådet i 2006.

2007: Idé om supersygehuse

Den daværende VK-regering får ideen om at oprette supersygehuse i landet op til valget i 2007. Hvert af supersygehusene skal have fælles akutmodtagelse og som udgangspunkt dække et område med mindst 200.000 indbyggere.

(© Henning Bagger © Scanpix)

September 2009: Plan for DNU godkendes

Helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver godkendt af styregruppen og Regionsrådet. Planen indebærer, at man bygger til de eksisterende bygninger af Aarhus Universitetshospital i Skejby, og at hospitalsaktiviteten i bygningerne på Tage Hansens Gade og Nørrebrogade udflyttes til det nye supersygehus.

Oktober 2009: Første spadestik

I oktober tager regionsrådsformand Bent Hansen (S) det første spadestik til det nye sygehus.

2010: Tilsagn om 6,4 mia. kroner

I 2010 får Det Nye Universitetshospital tilsagn om 6,4 mia. kroner fra Regeringens Kvalitetsfond. Oprindeligt opererede regionen ellers med et overslag på 13 mia. kroner. Region Midtjylland betaler en tredjedel af udgifterne, og resten betaler staten.

2012: DNU udpeges til at få partikelkanon

Sundhedsministeriet meddeler at et internationalt ekspertpanel har udpeget DNU som det bedste sted at placere et nyt dansk center for partikelterapi, sådan så kræftpatienter fremover ikke behøver at tage til udlandet for at modtage den behandling.

- Dermed tager vi et stort skridt fremad for kræftbehandlingen i Danmark. Samtidig får vi helt nye muligheder for forskning og dermed endnu mere avanceret dansk kræftbehandling i fremtiden, lød det dengang fra regionsformand Bent Hansen.

(© Region Midtjylland)

2014: Læger kritiserer supersygehusene

Landets læger kritiserede i 2014 de nye supersygehuse for ikke at ville have sengepladser nok, når de stod færdige, og at patienter derfor ville komme til at ligge på gangene. En kritik, Bent Hansen, der både er formand for Danske Regioner og Region Midtjylland, var ude at afvise. Ifølge ham glemte lægerne at tage højde for, at færre ville have brug for en seng, fordi behandlingsmulighederne ville blive bedre.

- Vi ved godt, der kommer flere kræftpatienter. Men ser man på, hvor lang tid en hoftepatient var indlagt for 10 år siden, og hvor længe de er indlagt i dag, hvor man efterhånden skifter hoften ambulant, så var der ingen, der havde gættet på sådan en udvikling. Det samme vil vi se på en række områder, lød det dengang.

(© Henning Bagger © Scanpix)

2014: Rejsehold skal undersøge byggeplads for løndumping

Byggeriet i Skejby har tiltrukket udenlandske underentreprenører fra blandt andet Tyskland og Slovakiet, og selvom Region Midtjylland har indføjet særlige arbejdsklausuler i kontrakterne med de entreprenører, der arbejder på sygehusene, vil regionen sikre sig, at de bliver overholdt.

Derfor nedsættes nyt rejsehold, der skal kontrollere, at danske håndværkere ikke bliver udkonkurreret af udenlandske håndværkere på byggeriet af de nye sygehuse i Skejby og Herning.

2015: 800 stillinger skal nedlægges bl.a. for at finansiere supersygehus

Et flertal i Region Midtjyllands regionsråd bliver enige om besparelser på 700 millioner kroner de kommende år.

En del af besparelserne skyldes, at nogle behandlinger er blevet dyrere, at medicinpriserne stiger, og at der skal findes penge til de nye sygehuse i Herning og Skejby.

Besparelserne ville betyde, at næsten 800 stillinger på sygehusene i Region Midtjylland ville forsvinde de kommende år, lød meldingen fra regionen.

2015: Skimmelsvamp kan forsinke sygehuset

Utætte blandingsbatterier har lækket vand ud i væggene på tre bygninger under byggeriet af supersygehuset i Skejby. En skade, der skulle udbedres, og dermed ville byggeriet blive forsinket, lød det fra projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen fra Det Nye Universitetshospital.

- Det er utrolig irriterende, at vi så tæt på færdiggørelsen af byggeriet render ind i skader som den her.

Åbningen af de tre bygninger var allerede halvandet år forsinket, fordi der blandt andet har været problemer med betonen, som gjorde gulvene porøse.

2016: Første bygninger tages i brug

Afdelingen for blodprøver og biokemi flytter i september ind på det nye universitetshospital.

Her er man glad for flytningen, fortæller bioanalytiker Kristina Krogh

- Det har været fantastisk. Det er jo nye, fine lokaler, der er bygget til det eksisterende sygehus herude, siger hun.

Tidligere lå afdelingen på det gamle sygehus på Tage Hansens Gade midt i Aarhus.

- Udstyret herude er helt nyt og meget mere automatiseret. Det var det også førhen, men her er det yderligere automatiseret. Det betyder, at vi gør alt for, at prøvesvarenes tid bliver nedsat og prøvesvarene kommer hurtigere ud til de regulære afdelinger, fortæller Kristina Krogh.

6. februar 2017: Den første patient flytter ind

15 patienter fra Karkirurgisk Afdeling flytter som de første ind på Det Nye Universitetshospital.

Den første patient på de nye stuer var Niels Nielsen, som blev opereret akut i februar for en udposning.

- Jeg befinder mig rigtigt godt. Der er store, lyse, venlige omgivelser. Tv’et er helt nyt og moderne, fortalte han dengang til DR.

Også afdelingssygeplejerske Christina Staalsen var glad for de nye omgivelser.

- Flytningen i dag er gået rigtigt godt. Her er dejlige, lyse lokaler at arbejde i og god plads omkring sengene at arbejde ved, så det er et godt arbejdsmiljø for os.

27. februar 2017: Officiel indvielse

En milepæl var nået, da der i eftermiddag var officiel indvielse af det nye supersygehus i Skejby.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og regionsformand Bent Hansen (S) klippede sammen snoren og markerede, at det nye hospital nu altså officielt tages i brug.

Hele udflytningen til det nye supersygehus er først slut i 2019, hvor det vil blive kommunens største arbejdsplads med knap 10.000 medarbejdere.

Facebook
Twitter