Træpiller går op i røg på femte døgn: Vi kigger ind i en usikker tidshorisont på to til tre uger

Beboere skal væbne sig med tålmodighed, da det vil tage uger, inden Studstrupværket ikke længere sender røg ud over husene i området.

Karen Kortbæk og hendes mand Søren Frederiksen bor få hundrede meter fra Studstrupværket med to børn. (Foto: © Rasmus Bruun Kynde)

På femte døgn vælter røgen ud fra Studstrupværket og slører udsigten over Kalø Vig lidt nord for Aarhus.

Stanken fra branden breder sig i bugten og ud over Karen Kortbæks hus, hvor hun bor med sin mand og to små børn.

- Røgen påvirker os, så vi har en lille smule tung vejrtrækning og en lille smule hovedpine. Vi kan ikke åbne vinduerne, og vi har to små børn, hvor den ene burde sove ude i barnevognen, fortæller hun.

Røgen opstår i bunden af Studstrupværkets ene silo, hvor en kerne af træpiller ulmer. Brandmænd rustet med gummigeder har siden fredag gravet træpiller ud for at komme frem til kernen, der gløder, så der ikke går ild i flere.

Både brandmænd og maskiner skal knokle i en rum tid endnu, inden branden er slukket og røgen væk, siger operationschef ved Østjyllands Brandvæsen Anders Rathcke.

- Der er forhold på stedet, som udfordrer ikke mindst tidsforbruget, da man ikke kan tømme en silo på et par dage. Vi kigger ind i en tidshorisont på to til tre uger endnu. Det er mit bedste bud, men det er forbundet med stor usikkerhed, om det kommer til at holde, siger han.

Østjyllands Brandvæsen sørger for at få slukket de træpiller, der kommer ud af siloen og måler temperaturen på siloanlægget for at sikre, at det ikke bliver overbelastet.

Karen Kortbæk og hendes mand Søren Frederiksen bor få hundrede meter fra Studstrupværket med to børn. (Foto: © Søren Bach Christensen)

Studstrupværket leverer varme til over 100.000 hjem, men de vil ikke komme til at mangle varme, selv om træpillerne går op i røg. Det forsikrer Carsten Birkeland Kjær, der er presserådgiver hos Ørsted, som driver værket.

- De 55.000 ton svarer til cirka 10 dages drift, og det er inden for den buffer, vi har til at sikre forsyning hen over vinteren. Det vil derfor ikke påvirke leveringen fra Studstrupværket, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i samarbejde med de øvrige myndigheder løbende, om røgen fra branden på Studstrupværket udgør en sundhedsrisiko for borgerne i det berørte område.

Mandag eftermiddag skriver styrelsen til DR Østjylland, at på baggrund af blandt andet analyser af den aktuelle røgbane og målinger af kulilteindholdet i røgen er vurderingen, at røgen p.t. ikke udgør en akut sundhedsrisiko.

Røgen kan ses i siloen til højre for skorstenen på dagens droneoptagelse: