Udgifter til hærværk og grafitti i Gellerupparken styrtdykker

Brabrand Boligforenings udgifter til hærværk er faldet med 85 procent i Gellerupparken og Toveshøj.

De mange tiltag med at forbedre Gellerupparken giver blandt andet udslag i, at der nu er mindre hærværk i området.

Flere bænke, ruder, affaldsspande og cykler får lov til at leve et liv i fred i det vestlige Aarhus.

I boligområderne Gellerupparken og Toveshøj er mængden af hærværk nemlig faldet drastisk siden 2013.

Dengang brugte Brabrand Boligforening 3,2 millioner kroner på at reparere skader efter hærværk i de to områder, men sidste år var den udgift faldet til 520.000 kroner.

Det betyder meget for beboerne i området, fortæller Youssef Abdul Kader, der er afdelingsformand for Gellerupparken.

- Det er mere trygt og mere sikkert. Nogle gange har der været knuste ruder og affaldsspande i området, men det er der ikke så meget af mere, siger han.

Beboerne håber også, at det vil give et bedre image, at der bliver passet godt på området. Området er nemlig et af de 25 boligområder i Danmark, som er på ghettolisten, der er en oversigt over udsatte boligområder.

- Jeg håber, at man tager Gellerupparken af ghettolisten, så det bliver et almindeligt område ligesom de andre, siger Youssef Abdul Kader.

Administrerende direktør for Brabrand Boligforening Keld Laursen mener, at faldet i hærværk skyldes en lang række faktorer, som har haft en positiv indflydelse.

- Det skyldes alt fra, at vi nu er ved at realisere helhedsplanen, og der er en tiltro i området til, at det bliver rigtig godt, til de forskellige bolig-, sociale– og kommunale indsatser og et generelt fald i kriminaliteten, siger han.