Undersøgelse kritiserer sygehus for deltidsansatte: 'En dårlig forretning'

Aarhus Universitetshospital udbetalte 4,7 millioner kroner i over- og merarbejde til deltidsansatte sygeplejersker sidste år.

- Vi skal bruge hver eneste krone, vi har, på den bedste og mest hensigtsmæssige måde, slår sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen fast. (© Dr Østjylland)

Rigsrevisionen har haft luppen på Aarhus Universitetshospitals mange deltidsansatte sygeplejersker og er nået frem til, at sygehusledelsen skal arbejde hårdere for at få flere op på fuldtid.

I 2013 vedtog Danske Regioner en strategi, som havde til formål at få flere til at arbejde fuldtid frem for deltid. Slutmålet er at nå op på 80 procents fuldtidsansatte i 2021.

Da strategien blev vedtaget, var 60 procent af de ansatte i regionerne på fuldtid. I januar i år, altså fem år senere, var andelen på 61 procent og dermed kun et procentpoint højere.

Det kan være dyrt at have så mange deltidsansatte, for problemet er blandt andet, at det kan koste overarbejdsbetaling at bede de deltidsansatte tage en ekstra vagt, hvis ikke de varsles i god nok tid.

I Rigsrevisionens rapport i kølvandet på undersøgelsen af Aarhus Universitet hedder det blandt andet:

”Det er Rigsrevisionens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt som arbejdsgiver at sikre, at de faste omkostninger for hver ansættelse holdes nede ved fx at udnytte timetallet mest muligt. Desuden har Rigsrevisionens undersøgelse vist, at omkostningerne til deltidsansatte fordyres af, at der for en række deltidsansatte modtages overarbejdsbetaling for alle timer ud over de planlagte."

Her fortæller den 61-årige sygeplejerske Anne Elkjær Møller, hvorfor hun har valgt at være på deltid.

Sygehusledelse tager kritikken til sig

Den kritik tager sygehusledelsen til sig, selvom der kun er undersøgt tre afdelinger, siger sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen.

- Det er en dårlig forretning, så nu går vores HR-afdeling alle afdelinger igennem, og ser det sådan ud på alle afdelinger, går de i dialog med lederne og siger, at det skal der rettes op på, siger hun.

Der blev cirka udbetalt 4,7 millioner kroner i over- og merarbejde til deltidsansatte sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital sidste år.

Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen siger, at der kan opstå nødsituationer, men at sygehuset ikke er for dårlige til at varsle i god nok tid.

- Det er ikke et generelt indtryk, jeg har. Men der er nogle afdelinger, der er har været mere pressede end andre. Dels fordi der har været specialistmangel i en periode, eller at der har været et markant større arbejdspres, fordi der har været flere patienter end planlagt, siger hun.

Professor: Opslå kun fuldtidsstillinger

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh forklarer, at Rigsrevisonen har fokus på at holde omkostningerne nede og sørge for, at regionerne ikke afholder unødvendige omkostninger.

- Så synspunktet er, at når man kan se, at mange af de deltidsansatte sygeplejersker alligevel ender med at have en arbejdsdag, der svarer til at have et fuldtidsarbejde, ville det være billigere at ansætte dem på fuldtid. Så det er det, Rigsrevisionen ønsker, man skal gøre, siger han.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh mener, at Danske Regioner skal tage udfordringen med de mange deltidsansatte op i fællesskab. (© Dr Østjylland)

Han mener, at der kun er ét at gøre, hvis man vil problemet til livs – nemlig at Danske Regioner sammen bliver enige om, at der fremover primært opslås fuldtidsstillinger.

- Så er det jo det, der er at søge, og dermed får man jo fuldtidsstillinger, forklarer han.

Inge Pia Christensen slår fast, at hun er lige så interesseret i at løse problemet som Rigsrevisionen er.

- Vi skal bruge hver eneste krone, vi har, på den bedste og mest hensigtsmæssige måde, og hvis det er en uhensigtsmæssig måde, skal vi holde op med det, siger hun.