Usædvanlig retssag: Byrådsmedlemmer sagsøger Randers kommune

Omkonstituering i Randers kommune i 2015 var en politisk udrensning, siger en af politikerne bag søgsmålet.

Randers Kommune er blevet sagsøgt af de tre nuværende byrådsmedlemmer, Daniel Madie (K), Kasper Fuhr fra Velfærdslisten og Bjarne Overmark fra Beboerlisten. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

En retssag ud over det sædvanlige er i dag begyndt ved retten i Randers.

Tre nuværende byrådsmedlemmer har lagt sag an mod Randers kommune for blandt andet magtmisbrug og det, de mener, er en ulovlig omkonstituering.

- Jeg er overrasket og vred, siger Daniel Madié (K), der er en af de tre politikere, der har lagt sag an mod kommunen.

Han er vred over, at et flertal i Randers byråd i 2015 lavede en omkonstituering, der betød, at han og to andre politikere, Bjarne Overmark fra Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten, mistede deres formandsposter i tre udvalg.

Ifølge de tre politikere, brød et flertal i byrådet den konstitueringsaftale, der blevet indgået efter valget i 2013, der gjorde Claus Omann Jensen (V) til borgmester og de tre forurettede politikere til formænd.

- Halvandet år senere løber parterne så fra aftalen, og det, mener vi ikke, er lovligt. En konstituering gælder for hele den fireårige valgperiode, man er valgt, lyder det fra Bjarne Overmark.

Den konservative Daniel Madié mener, at hele omkonstitueringen var en slags hævn, fordi de tre politikere havde været modstandere af især en ny skolestruktur, som et flertal i byrådet havde besluttet at gennemføre.

- Der skal helt specielle årsager til at lave omkonstitueringer, hvilket også fremgår af forskellige lovskrifter. Det kan være dødsfald eller store ændringer i kommunen, siger han og fortsætter:

- I de situationer er man nødsaget til at gøre det, men ingen af de situationer var tilstede i Randers. Det var en politisk udrensning, der skete.

Exceptionel sag i Danmark

At sagen er noget udover det sædvanlige bekræfter kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Han kan ikke komme i tanker om lignende sager i Danmark.

- Det er i hvert fald en helt exceptionel sag inden for de seneste 30 år, siger han.

De tre politikere kalder det magtmisbrug og hævn, mens et daværende flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti begrundede omkonstitueringen med, at de ville have en bedre struktur i byrådet.

Hele sagen er efterfølgende blevet undersøgt af Statsforvaltningen og af Social- og Indenrigsministeriet.

Begge steder mente eksperterne, at der ikke var noget at komme efter.

Udfald uvist

Roger Buch er ikke tvivl om, hvilken forklaring, han mener, er den rette. Alligevel tør han ikke komme med et bud på, hvordan rettens afgørelse falder ud.

- Der er ingen præcedens eller tidligere sager, der kan kigges på. Jeg har fulgt sagen tæt, og jeg er ikke i tvivl om, at den formelle forklaring ikke er den rigtige, siger forskeren

Han hentyder dermed kraftigt til, at Venstre og Dansk Folkeparti i virkeligheden ville sætte de tre byrådsmedlemmer uden for indflydelse.

- Så det bliver spændende at se, om domstolen når frem til samme vurdering. Det er ikke givet, at den gør det. Afslutter kommunalforskeren.

Der er indkaldt over ti vidner i sagen - blandt andet både den nuværende borgmester, Socialdemokraten Torben Hansen, og den daværende borgmester Claus Omann Jensen.

Ingen fra Randers kommune ønsker at udtale sig før sagen.