Laura er en af Danmarks syv vandambassadører: Nu skal hun lære spanierne om dansk vand

En lille virksomhed i Skanderborg var ikke endt på det amerikanske marked uden vandambassadører.

Laura Bailon og hendes familie i huset i Madrid. Hun er oprindeligt fra Spanien, men har boet i Danmark i 12 år. (Foto: (privatfoto))

I nationens tjeneste har Laura Bailon og hendes familie byttet huset på Djursland ud med en lille villa i bjergene nord for den spanske hovedstad, Madrid.

Hun arbejder normalt i forsyningsselskabet Aarhus Vand, der skaffer drikkevand og renser aarhusianernes spildevand, men spanierne er nysgerrige på vores bæredygtige løsninger.

Derfor har hun sagt ja til at være Danmarks vandambassadør i Madrid i de næste to år. Her skal hun besøge en masse vandforsyninger og de vigtigste aktører i den spanske vandsektor.

- Danmark har en god tilgang til det her, og det kan andre få noget ud af, siger Laura Bailon, der har haft kontor på den danske ambassade i Madrid siden nytår.

Som vandambassadør er det Laura Bailons mål at blive kolleger med ansatte fra spanske forsyningsselskaber og fortælle om, hvad der virker godt for Aarhus Vand – i stedet for en mere traditionel tilgang, hvor en sælger bare gerne vil af med et produkt.

- Jeg ser ikke mig selv som sælger, men mere som en, der videndeler og viser andre nogle muligheder og giver inspiration. Og så vil jeg også hente inspiration. Men selvfølgelig har vi nogle danske firmaer, som har nogle gode løsninger, som vi skal fortælle om, siger Laura Bailon.

Konkrete ordrer til danske virksomheder

Ud over Laura Bailon i Madrid har Danmark lige nu vandambassadører i Rom, Warszawa, Chicago, Houston, Californien og Hamborg. Flere af dem er udsendt for nylig.

De er alle et led i regeringens strategi, der skal fordoble den danske vandeksport fra 20 til 40 milliarder kroner inden 2030.

Jakob Andersen er Danmarks generalkonsul, teamleder for de danske vandambassadører og ansat i Hamborg. Han vurderer, at modellen med vandambassadørerne er en stor succes.

- Danmark er dygtige inden for vand og spildevand. Vores ambassadører kan agere kolleger og have en faglig diskussion med ansatte i vandselskaber rundt i verden. Så kan vi senere hen komme med vores teknologier, siger han.

Det slam, der kommer ind på et rensningsanlæg, kan laves om til biogas, som så udnyttes til at brænde af i den her gasmotor. Dermed laves der strøm og varme, så rensningsanlægget er selvforsynende. (Foto: Nicolai Jørgen Jørgensen/DR Østjylland)

Vandambassadørerne laver ifølge Jakob Andersen det, han kalder et ’soft sell’ – altså skaber grobund for et muligt salg af dansk teknologi til et udenlandsk vandselskab.

- De her vandselskaber gider ikke tale med sælgere, men vil gerne tale med kolleger, som har danske løsninger til deres udfordringer, siger han og påpeger, at der bare indtil for få år siden ikke fandtes vandambassadører – her var der mere tale om generalister.

Men det virker og skaber helt konkrete resultater at have ambassadørerne ansat, lyder det.

- Vi skal sørge for, at de her små og mellemstore virksomheder inden for vandsektoren herhjemme får en eksportordre. Det kan vi se er sket. Vi har tilfælde i USA. Vi har været med til et grundvandsprojekt i Californien.

- Det er noget, som flere virksomheder fra Aarhus-området har nydt godt af. Det er en ordre på over 100 millioner. Vi har konkrete resultater af den her eksportindsats. Og det er vandambassadørernes fortjeneste, siger Jakob Andersen.

Åbnede dør for Skanderborg-firma

En af virksomhederne er Nissen Energy lidt uden for Skanderborg.

Michael Nissen er direktør i Nissen Energy, der har nydt godt af en vandambassadørs arbejde. (Foto: Nicolai Jørgen Jørgensen/DR Østjylland)

De var aldrig kommet i gang med deres projekter i USA, hvis ikke der var blevet sendt en vandambassadør fra Aarhus Vand til USA i tre år.

Det fortæller direktør Michael Nissen.

- De har været altafgørende. Vi kender alle, at der kommer 10-20 mails med alle mulige tilbud, men en med en kongekrone på fra Udenrigsministeriet i Danmark studser man lige over. Det skaber en mulighed for et opfølgende opkald fra en vandambassadør, der bliver besvaret, siger han.

Nissen Energy i Skanderborg laver anlæg, der gør rensningsanlæg selvforsynende med strøm produceret af den biogas, der kan udvindes af slammet.