Venstre holder fast: Ingen hjælp at hente til lægen Juan fra Mexico

Sprogkrav handler om patientsikkerhed, lyder svaret fra Venstres sundhedsordfører.

Juan Manuel Medina har ikke bestået udvidet sprogprøve, som det kræves af "ikke EU-borgere". (© Dr Østjylland)

Der er ingen hjælp at hente fra regeringen til den mexicanske læge Juan Manuel Medina, som ikke kan få lov til at arbejde som speciallæge i Danmark, fordi han ikke har fået tilstrækkeligt høje karakterer i den obligatoriske sprogprøve. Sådan lyder det fra Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann.

- For at patientsikkerheden er i top, er det blandt andet afgørende, at læger, der arbejder i Danmark med danske patienter, har de fornødne sprogkundskaber, så man sikrer, at der er en god kommunikation mellem læge og patient, siger hun.

Juan Manuel Medina skal bestå den udvidede sprogprøve for at opnå autorisation som selvstændig læge i Danmark. Her er sprogkravene højere for læger fra ”ikke EU-lande” som Mexico end for læger fra EU-lande. Han har bestået de forskellige dele af den, men aldrig samtidig, og derfor kan han ikke få sin autorisation og begynde at arbejde som speciallæge.

- Det frustrerer mig, for spørger du dem på hospitalet, siger de, de godt kan forstå, hvad jeg siger, fortæller han.

Kolleger har kæmpet for dispensation

Siden han kom til Danmark i 2009 har han taget sin ph.d. og arbejdet i akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital. Nu har han besluttet at rejse tilbage til Mexico for at forfølge sine drømme, for herhjemme kan han kun fungere som superviseret lægevikar.

Men en række læger på Aarhus Universitetshospital vil så nødigt af med ham, at de har kæmpet for at få en dispensation for sprogkravet, dog uden held.

Deres opfattelse er, at han taler udmærket dansk både med patienter og det øvrige personale.

- Han varetager konferencer og undervisning, skriver journaler og har samtaler med patienter. Vi oplever, at det fungerer godt og har ikke oplevet misforståelser, eller at det har været svært, fortæller Ole Mølgaard, der er ledende overlæge i akutmodtagelsen og kender Juan Manuel Medina godt.

Sundhedsordfører holder fast

De har nu skrevet et brev til sundhedsministeren, og også sundhedsordførere fra oppositionen vil have sundhedsminister Ellen Thrane Nørby på banen - men hun henviser til Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann.

- Jeg synes da, det er hamrende ærgerligt, at vi har en veluddannet læge, som den danske stat oven i købet har postet penge i, som ikke formår at bestå de sprogprøver, der er. Det synes jeg da er ærgerligt, siger hun.

Hun anerkender kollegernes og Juan Manuel Medinas argumenter, men hun holder fast i, at prøverne skal bestås af hensyn til patientsikkerheden.

- Jeg forstår godt den frustration, som nogen giver udtryk for, men det er altså afgørende, at man taler dansk på et niveau, så man sikrer sig, at lægen forstår, hvad patienten siger, og patienten forstår, hvad lægen siger. Det er netop derfor, vi har sprogkurser og prøver, der skal bestås, slår hun fast.

Nu afventer Juan Manuel Medina og lægekollegerne svar på deres brev til ministeren.

Det er kravene til en udenlandsk læge

  • En læge fra et land uden for Europa skal bestå Prøve i dansk 3 for at få autorisation som læge i Danmark.

  • Prøven i mundtlig kommunikation skal bestås med minimum 10 i karakter.

  • Prøverne i læseforståelse og skriftlig fremstilling skal bestås med karakteren 7 som minimum.

  • Minimumskaraktererne i de tre fag skal være opnået ved én og samme prøve.

  • Prøven skal være bestået mindre end 12 måneder før ansøgningstidspunkt.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Facebook
Twitter