Vi skider og tisser medicin ud i kloakken: Rester fra kroppen kan renses med ozon

96 procent af medicinresterne i spildevand kommer fra privates medicinforbrug.

Det vil koste 25 kroner om året per person at implementere rensningen med ozon på et rensningsanlæg. (Foto: SUEZ Danmark © SUEZ Danmark)

Luftarten ozon kan være med til at fjerne medicinrester fra vores spildevand.

Det viser et nyt demonstrationsanlæg i Brædstrup ved Horsens, som skal dokumentere og udbrede metoden i et samarbejde mellem Samn Forsyning og Suez Danmark.

Ozonen laver en kemisk nedbrydning af medicinrester, som hjælp til den biologiske nedbrydning med slam, der i forvejen er i rensningsanlægget.

Det forklarer Thomas Vistisen Bugge, der er projektingeniør fra Suez Danmark.

- Vi tilsætter ozon i vandfasen, som laver en kemisk reaktion, der er kraftigere end den biologiske proces. Det kan oxidere svært nedbrydelige medicinrester, som er tilbage i spildevandet, siger han.

Metoden anvendes allerede i Schweiz, som sidste trin i rensningsprocessen.

I forsøget i Brædstrup bliver ozon både tilsat som sidste trin og samtidig tilsat i det aktive slam. Slammet ender på landbrugsjord som gødning, og de miljøskadelige stoffer bliver derfor nedbrudt i slammet, inden det lander som gødning.

Masser af medicin i private hjem

Forsøget er relevant, fordi private husstande er den store synder, når det kommer til at udlede medicinrester til spildevand. 96 procent medicinrester i spildevandet kommer fra private, mens kun fire procent kommer fra hospitalerne.

Når folk tager gigtmedicin, antibiotika eller antidepressiv medicin i hjemmet, ender nogle af de stoffer nemlig i toilettet og derefter i rensningsanlægget.

Projektet i Brædstrup er første gang, man prøver det i fuld skala på et rensningsanlæg, og målet er at vise, at doseringen af ozon to steder kan lade sig gøre, og at det er relativt simpelt at etablere løsningen på et rensningsanlæg.

Ozonen renser 40 forskellige stoffer, hvor ti af dem er rigtig giftige. I forsøget bliver 90 procent af stofferne renset fra, så man kan komme under grænseværdien for skadelig effekt på vandmiljøet.

Det vil koste 25 kroner om året per person at implementere rensningen med ozon på et rensningsanlæg.

Projektet kører over det næste år og koster syv millioner kroner, hvor staten har støttet anlægget med 2,5 millioner kroner.

(Foto: SUEZ Danmark © SUEZ Danmark)
Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk